Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSyczuk Katarzyna w upadłości likwidacyjnej (Lublin)

Dane Upadłego

  • Upadły: Syczuk Katarzyna
  • Adres: , Lublin
  • Województwo: Lubelskie
  • PESEL: 83010402622,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

  • Sygnatura akt Upadłości: IX GU 428/19 „of
  • Sygnatura wniosku o upadłość: IX GU 428/19 „of
  • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-12-02
  • Sędzia Komisarz: SSR Patryk Starosławski

Dane Syndyka

2020-05-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22289. Syczuk Katarzyna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 97/19 „of”. [BMSiG-21875/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Katarzyny Syczuk (sygn. akt IX GUp 97/19 „of”) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 30 marca 2020 roku uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22289

Dodano: 2020-05-20 10:29:12 przez Administrator

2020-04-10 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 18254. Syczuk Katarzyna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 97/19 „of”. [BMSiG-17842/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Katarzyny Syczuk (sygn. akt IX GUp 97/19 „of”) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 3 marca 2020 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 071/2020 (5961) z dnia 10 kwietnia 2020 r. → Pozycja 18254

Dodano: 2020-04-10 09:32:55 przez Administrator

2019-12-10 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63681. Syczuk Katarzyna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 428/19 „of”. [BMSiG-63651/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 grudnia 2019 r. ogłosił upadłość Katarzyny Syczuk, zamieszkałej w Lublinie, ul. Fantastyczna 11/82, 20-531 Lublin, PESEL 83010402622, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 428/19 „of”). Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Syczuk w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i uznał postępowanie upadłościowe Katarzyny Syczuk za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Katarzyny Syczuk, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Katarzyny Syczuk, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Patryka Starosławskiego oraz syndyka w osobie Krzysztofa Krzyżanowskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1214.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 238/2019 (5877) z dnia 10 grudnia 2019 r. → Pozycja 63681

Dodano: 2019-12-10 11:00:45 przez Administrator

2019-12-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63681. Syczuk Katarzyna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 428/19 „of”. [BMSiG-63651/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 grudnia 2019 r. ogłosił upadłość Katarzyny Syczuk, zamieszkałej w Lublinie, ul. Fantastyczna 11/82, 20-531 Lublin, PESEL 83010402622, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 428/19 „of”). Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Syczuk w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i uznał postępowanie upadłościowe Katarzyny Syczuk za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Katarzyny Syczuk, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Katarzyny Syczuk, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Patryka Starosławskiego oraz syndyka w osobie Krzysztofa Krzyżanowskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1214.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 238/2019 (5877) z dnia 10 grudnia 2019 r. → Pozycja 63681

Dodano: 2019-12-10 11:00:41 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK