Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSypniewska Ryszarda w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Sypniewska Ryszarda
 • Adres: ,
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 53082809182,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XV GU 329/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XV GU 329/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-05-28
 • Sędzia Komisarz: SSR Aleksandra Napierały

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Izabela Gabrowska
 • Numer licencji: 624
 • Adres: Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 661 244 033

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62060. Sypniewska Ryszarda. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 208/19. [BMSiG-61967/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ryszardy Sypniewskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 208/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 30 października 2019 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62060

Dodano: 2019-12-02 13:50:36 przez Administrator

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32780. Sypniewska Ryszarda. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 329/19. [BMSiG-32483/2019]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 28.05.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 329/19 ogłosił upadłość Ryszardy Sypniewskiej (numer PESEL 53082809182), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32780

Dodano: 2019-06-21 10:41:16 przez Administrator

2019-05-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32780. Sypniewska Ryszarda. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 329/19. [BMSiG-32483/2019]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 28.05.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 329/19 ogłosił upadłość Ryszardy Sypniewskiej (numer PESEL 53082809182), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32780

Dodano: 2019-06-21 10:41:12 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK