Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSzczepański Stanisław w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Szczepański Stanisław
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 63070400116,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 78/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIX GU 871/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-01-31
 • Sędzia Komisarz: SSR Piotr Pełczyńsk

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Marcin Gałązka
 • Numer licencji: 647
 • Adres: Portowa 9A, 05-400 Otwock
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 512 374 694

2020-02-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7494. Szczepański Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 871/19, XIX GUp 78/20. [BMSiG-7124/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 stycznia 2020 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 871/19 ogłosił upadłość Stanisława Szczepańskiego, zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy 01-149) przy ul. Żytniej 79 lok. 44 (PESEL 63070400116), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 78/20. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XIX GUp 78/20. Syndyk Marcin Gałązka

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 029/2020 (5919) z dnia 12 lutego 2020 r. → Pozycja 7494

Dodano: 2020-02-12 10:10:00 przez Administrator

2020-01-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7494. Szczepański Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 871/19, XIX GUp 78/20. [BMSiG-7124/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 stycznia 2020 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 871/19 ogłosił upadłość Stanisława Szczepańskiego, zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy 01-149) przy ul. Żytniej 79 lok. 44 (PESEL 63070400116), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 78/20. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XIX GUp 78/20. Syndyk Marcin Gałązka

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 029/2020 (5919) z dnia 12 lutego 2020 r. → Pozycja 7494

Dodano: 2020-02-12 10:09:55 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK