Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSzmiga Justyna w upadłości likwidacyjnej (Żory)

Dane Upadłego

 • Upadły: Szmiga Justyna
 • Adres: , Żory
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 74031711280,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XII GUp 74/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GU 675/19,
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-03-11
 • Sędzia Komisarz: SSR Beata Janas

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Aneta Dorota Brachaczek
 • Numer licencji: 695
 • Adres: Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 512 292 972

2020-03-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16208. Szmiga Justyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 675/19, XII GUp 74/20. [BMSiG-15701/2020]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 11 marca 2020 roku (sygn. akt XII GU 675/19) została ogłoszona upadłość dłużniczki Justyny Szmigi (Szmiga), zamieszkałej w Żorach, PESEL 74031711280, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015 Nr 141, str. 19; dalej jako: Rozporządzenie Nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 74/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 058/2020 (5948) z dnia 24 marca 2020 r. → Pozycja 16208

Dodano: 2020-03-24 09:14:04 przez Administrator

2020-03-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16208. Szmiga Justyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 675/19, XII GUp 74/20. [BMSiG-15701/2020]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 11 marca 2020 roku (sygn. akt XII GU 675/19) została ogłoszona upadłość dłużniczki Justyny Szmigi (Szmiga), zamieszkałej w Żorach, PESEL 74031711280, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015 Nr 141, str. 19; dalej jako: Rozporządzenie Nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 74/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 058/2020 (5948) z dnia 24 marca 2020 r. → Pozycja 16208

Dodano: 2020-03-24 09:14:00 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK