Szota Sylwia w upadłości likwidacyjnej (Częstochowa)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Upadły: Szota Sylwia
 • Adres: , Częstochowa
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 73112200383
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Częstochowie
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa
 • Województwo:Śląskie
 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 19/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 30/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-06-15
 • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Brzózka-Chamala
 • Imię i nazwisko: Mariusz Przybycień
 • Numer licencji: 1163
 • Adres: os. Złotej Jesieni 6/71, 31-831 Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • Telefon: 730 111 320

2021-07-20 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 46638. Szota Sylwia. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 19/18. [BMSiG-45884/2021]

Sędzia komisarz, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Sylwii Szoty (Szota), PESEL nr 73112200383, sygn. akt VIII GUp 19/18, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 16 czerwca 2020 r. I uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 138/2021 (6283) z dnia 20 lipca 2021 r. → Pozycja 46638
 • Dodano: 2021-07-20 09:31:08
 • Administrator

2021-03-19 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 19136. Szota Sylwia. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 19/18. [BMSiG-18037/2021]

Sędzia komisarz, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Sylwii Szoty (Szota), PESEL 73112200383, o sygn. akt VIII GUp 19/18, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi, w dniu 23 luty 2021 r., drugiej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania, przez każdego zainteresowanego, w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 54/2021 (6199) z dnia 19 marca 2021 r. → Pozycja 19136

 • Dodano: 2021-03-19 17:18:30
 • Administrator

2020-12-14 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 71440. Szota Sylwia. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 19/18. [BMSiG-71867/2020]

Sędzia komisarz, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Sylwii Szoty (Szota), PESEL nr 73112200383, sygn. akt VIII GUp 19/18, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 16 czerwca 2020 r. skorygowanej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego, w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 243/2020 (6133) z dnia 14 grudnia 2020 r. → Pozycja 71440
 • Dodano: 2020-12-14 16:07:14
 • Administrator

2020-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22741. Szota Sylwia. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 19/18. [BMSiG-22463/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Sylwii Szoty (Szota), PESEL nr 73112200383, sygn. akt VIII GUp 19/18, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniach 28 czerwca 2019 r. i 20 stycznia 2020 r. skorygowanej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 099/2020 (5989) z dnia 22 maja 2020 r. → Pozycja 22741
 • Dodano: 2020-05-22 12:55:06
 • Administrator

2019-03-05 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 11691. Szota Sylwia. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 19/18. [BMSiG-11160/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Sylwii Szoty (Szota), PESEL nr 73112200383, sygn. akt VIII GUp 19/18, zawiadamia o przekazaniu przez syndyka sędziemu komisarzowi opisu i oszacowania nieruchomości upadłej oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu przez syndyka opisu i oszacowania, każdy zainteresowany może złożyć zarzuty.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 45/2018 (5684) z dnia 05 marca 2019 r. → Pozycja 11691
 • Dodano: 2019-03-05 17:56:12
 • Administrator

2018-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27961. Szota Sylwia. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 30/18, VIII GUp 19/18. [BMSiG-27504/2018]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 15 czerwca 2018 roku, sygn. akt VIII GU 30/18, ogłosił upadłość Sylwii Szoty (Szota) - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 73112200383, zamieszkałej: 42-200 Częstochowa, ul. Namysłowska 33. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Mariusza Przybycienia (Przybycień) - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1163. Wzywa się wierzycieli Sylwii Szoty do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 19/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 123/2018 (5511) z dnia 27 czerwca 2018 r. → Pozycja 27961
 • Dodano: 2018-06-27 10:02:15
 • Administrator

2018-06-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27961. Szota Sylwia. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 30/18, VIII GUp 19/18. [BMSiG-27504/2018]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 15 czerwca 2018 roku, sygn. akt VIII GU 30/18, ogłosił upadłość Sylwii Szoty (Szota) - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 73112200383, zamieszkałej: 42-200 Częstochowa, ul. Namysłowska 33. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Mariusza Przybycienia (Przybycień) - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1163. Wzywa się wierzycieli Sylwii Szoty do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 19/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 123/2018 (5511) z dnia 27 czerwca 2018 r. → Pozycja 27961
 • Dodano: 2018-06-27 10:02:10
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK