Szubert Aneta w upadłości likwidacyjnej ()

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Szubert Aneta
 • Adres: ,
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 68062201467

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GUp 267/19
 • Data wszczęcia postępowania: 2019-05-28
 • Sędzia Komisarz: ssr Lesław Zawada

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Ludwik Noworolski
 • Numer licencji: 8
 • Adres: Podkarpacka 97, 35-083 Rzeszów
 • Województwo: Podkarpackie
 • Telefon: 607 621 616, (17)870 10 40

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25038. Szubert Aneta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 267/19. [BMSiG-24410/2022]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2022 r., sygn. akt V GUp 267/19, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Anety Szubert, PESEL 68062201467, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25038
 • Dodano: 2022-05-11 17:59:10
 • Administrator

2022-01-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału


Poz. 3787. Szubert Aneta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 267/19. [BMSiG-3103/2022]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Anety Szubert, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 267/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Każdy zainteresowany może przeglądać plan podziału w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. Kustronia 4 - sala numer 3 (parter), i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może wnieść przeciwko planowi zarzuty.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 015/2022 (6414) z dnia 24 stycznia 2022 r. → Pozycja 3787
 • Dodano: 2022-01-24 10:56:19
 • Administrator

2019-12-11 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 64094. Szubert Aneta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 267/19. [BMSiG-63796/2019]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Anety Szubert - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 267/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi głównej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr.up. i napr.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, sala numer 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadła mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr.up i napr. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 239/2019 (5878) z dnia 11 grudnia 2019 r. → Pozycja 64094
 • Dodano: 2019-12-11 12:42:23
 • Administrator

2019-07-03 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 34689. Szubert Aneta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 267/19. [BMSiG-34435/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 28 maja 2019 r., sygn. akt V GUp 267/19, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Anety Szubert, PESEL 68062201467, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza Sąd wyznaczył SSR Lesława Zawadę, a na Syndyka Masy Upadłości Ludwika Noworolskiego - licencja nr 8. Sąd wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 127/2019 (5766) z dnia 03 lipca 2019 r. → Pozycja 34689
 • Dodano: 2019-07-04 12:12:25
 • Administrator

2019-05-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 34689. Szubert Aneta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 267/19. [BMSiG-34435/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 28 maja 2019 r., sygn. akt V GUp 267/19, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Anety Szubert, PESEL 68062201467, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza Sąd wyznaczył SSR Lesława Zawadę, a na Syndyka Masy Upadłości Ludwika Noworolskiego - licencja nr 8. Sąd wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 127/2019 (5766) z dnia 03 lipca 2019 r. → Pozycja 34689
 • Dodano: 2019-07-04 12:12:20
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK