Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSzykowski Benedykt w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Szykowski Benedykt
 • Adres: ,
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 65122603670,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XII GU 575/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GU 575/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-01-23
 • Sędzia Komisarz: SSR Stanisław Żyrek

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Damian Piotr Zgolik
 • Numer licencji: 66
 • Adres: Biuro Syndyka ul. Słowackiego 37/211, 40-093 Katowice
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 509 034 663

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62061. Szykowski Benedykt. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 17/19/SŻ. [BMSiG-61947/2019]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. Akt XII GUp 17/19/SŻ dotyczącej upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Benedykta Szykowskiego, PESEL 65122603670, syndyk przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności, nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62061

Dodano: 2019-12-02 13:50:51 przez Administrator

2019-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9328. Szykowski Benedykt. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 575/18. [BMSiG-8882/2019]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 575/18 dotyczącej upadłości dłużnika Benedykta Szykowskiego, PESEL 65122603670, dnia 23 stycznia 2019 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Benedykta Szykowskiego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza postępowania upadłościowego został wyznaczony SSR Stanisław Żyrek, natomiast na syndyka masy upadłości Damian Zgolik. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9328

Dodano: 2019-02-21 09:02:54 przez Administrator

2019-01-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9328. Szykowski Benedykt. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 575/18. [BMSiG-8882/2019]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 575/18 dotyczącej upadłości dłużnika Benedykta Szykowskiego, PESEL 65122603670, dnia 23 stycznia 2019 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Benedykta Szykowskiego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza postępowania upadłościowego został wyznaczony SSR Stanisław Żyrek, natomiast na syndyka masy upadłości Damian Zgolik. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9328

Dodano: 2019-02-21 09:02:43 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK