Szymańska Krystyna Kinga w upadłości likwidacyjnej (Kołobrzeg)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Szymańska Krystyna Kinga
 • Adres: , Kołobrzeg
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • PESEL: 86072408524
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Koszalinie
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych
 • Adres: ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin
 • Województwo:Zachodniopomorskie
 • Sygnatura akt Upadłości: VII GUp 193/19 „of”.
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-12-18
 • Sędzia Komisarz: SSR Dariusz Szymczak
 • Imię i nazwisko: Alicja Aleksandra Bejnarowicz
 • Numer licencji: 118
 • Adres: Piaskowa 15, 78-132 Grzybowo
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Telefon: 600 717 924, (94)35 53 665

2020-11-18 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału


Poz. 64012. Szymańska Krystyna Kinga. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 193/19 „of”. [BMSiG-64795/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Krystyny Kingi Szymańskiej, sygn. akt VII GUp 193/19 „of”, zawiadamia, że ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 64012

 • Dodano: 2020-11-18 17:27:51
 • Administrator

2020-08-31 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43692. Szymańska Krystyna Kinga. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 193/19 „of”. [BMSiG-43740/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Krystyny Kingi Szymańskiej, sygn. akt VII GUp 193/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 12 sierpnia 2020 r. (data stempla pocztowego) złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 169/2020 (6059) z dnia 31 sierpnia 2020 r. → Pozycja 43692
 • Dodano: 2020-08-31 11:01:13
 • Administrator

2020-07-02 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31815. Szymańska Krystyna Kinga. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 193/19 „of”. [BMSiG-31702/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Krystyny Kingi Szymańskiej, sygn. akt VII GUp 193/19 „of”, ogłasza, że w dniu 28 maja 2020 r. (data stempla pocztowego), syndyk złożył uzupełnienie listy wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 127/2020 (6017) z dnia 02 lipca 2020 r. → Pozycja 31815
 • Dodano: 2020-07-02 12:07:43
 • Administrator

2020-04-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 18904. Szymańska Krystyna Kinga. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 193/19 „of”. [BMSiG-18529/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Krystyny Kingi Szymańskiej, sygn. akt VII GUp 193/19 „of”, ogłasza, że w dniu 12 marca 2020 r. (data stempla pocztowego) syndyk złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności;
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 077/2020 (5967) z dnia 21 kwietnia 2020 r. → Pozycja 18904
 • Dodano: 2020-04-21 10:18:48
 • Administrator

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3842. Szymańska Krystyna Kinga. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 193/19 „of”. [BMSiG-3312/2020]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 grudnia 2019 r.:
1. ogłosił upadłość Krystyny Kingi Szymańskiej, zamieszkałej przy ul. Rybackiej 5/3, 78-100 Kołobrzeg, numer PESEL 86072408524;
2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza;
5. wyznaczył Alicję Bejnarowicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 118, na syndyka;
6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny;
7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VII GUp 193/19 „of”.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenia uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3842
 • Dodano: 2020-01-24 10:04:20
 • Administrator

2019-12-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3842. Szymańska Krystyna Kinga. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 193/19 „of”. [BMSiG-3312/2020]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 grudnia 2019 r.:
1. ogłosił upadłość Krystyny Kingi Szymańskiej, zamieszkałej przy ul. Rybackiej 5/3, 78-100 Kołobrzeg, numer PESEL 86072408524;
2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza;
5. wyznaczył Alicję Bejnarowicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 118, na syndyka;
6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny;
7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VII GUp 193/19 „of”.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenia uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3842
 • Dodano: 2020-01-24 10:04:16
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK