Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęTamm Władysław w upadłości likwidacyjnej (Wałcz)

Dane Upadłego

 • Upadły: Tamm Władysław
 • Adres: , Wałcz
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • PESEL: 49073007413,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Koszalinie
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych
 • Adres: ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin
 • Województwo:Zachodniopomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VII GUp 144/18 „of”
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VII GU 200/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-11-07
 • Sędzia Komisarz: SSR Dariusz Szymczak

Dane Syndyka

2020-03-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności


Poz. 16437. Tamm Władysław. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 144/18 „of”. [BMSiG-15953/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Władysława Tamma, sygn. akt VII GUp 144/18 „of”, ogłasza, że w dniu 2 marca 2020 r. (data stempla pocztowego) syndyk złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami i oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16437

Dodano: 2020-03-25 11:20:01 przez Administrator

2020-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15835. Tamm Władysław. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 144/18 „of”. [BMSiG-15483/2020]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Władysława Tamm, sygn. akt VII GUp 144/18 „of”, ogłasza, że w dniu 2 marca 2020 r. (data stempla pocztowego) syndyk złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami i oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 056/2020 (5946) z dnia 20 marca 2020 r. → Pozycja 15835

Dodano: 2020-03-20 09:29:52 przez Administrator

2019-10-31 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 56349. Tamm Władysław. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 144/18/of. [BMSiG-56186/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Władysława Tamma, sygn. akt VII GUp 144/18 „of”, zawiadamia, że syndyk przekazał sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie udziału w nieruchomości, wchodzącej w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 212/2019 (5851) z dnia 31 października 2019 r. → Pozycja 56349

Dodano: 2019-11-01 08:23:47 przez Administrator

2019-06-28 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 33992. Tamm Władysław. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 144/18 „of”. [BMSiG-33877/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Władysława Tamma, sygn. akt VII GUp 144/18 „of”, ogłasza, że w dniu 5 czerwca 2019 r. (data stempla pocztowego) syndyk złożył uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 124/2019 (5763) z dnia 28 czerwca 2019 r. → Pozycja 33992

Dodano: 2019-06-28 11:02:51 przez Administrator

2019-06-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 29566. Tamm Władysław. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 144/18 „of”. [BMSiG-29080/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Władysława Tamma, sygn. akt VII GUp 144/18 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 13 maja 2019 r. (data stempla pocztowego) złożył listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać, każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 108/2019 (5747) z dnia 05 czerwca 2019 r. → Pozycja 29566

Dodano: 2019-06-05 11:11:45 przez Administrator

2018-12-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54711. Tamm Władysław. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 200/18, VII GUp 144/18 „of”. [BMSiG-54375/2018]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt VII GU 200/18 „of” ogłosił upadłość dłużnika Władysława Tamm, zam. w Wałczu, PESEL: 49073007413, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą VII GUp 144/18 „of”. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca do dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Dariusz Szymczak. Wyznaczono Syndyka w osobie Jarosława Kręckiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1064.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 237/2018 (5625) z dnia 07 grudnia 2018 r. → Pozycja 54711

Dodano: 2018-12-07 11:27:58 przez Administrator

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54711. Tamm Władysław. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 200/18, VII GUp 144/18 „of”. [BMSiG-54375/2018]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt VII GU 200/18 „of” ogłosił upadłość dłużnika Władysława Tamm, zam. w Wałczu, PESEL: 49073007413, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą VII GUp 144/18 „of”. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca do dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Dariusz Szymczak. Wyznaczono Syndyka w osobie Jarosława Kręckiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1064.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 237/2018 (5625) z dnia 07 grudnia 2018 r. → Pozycja 54711

Dodano: 2018-12-07 11:27:53 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK