Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęTargosz Józef Jerzy w upadłości likwidacyjnej (Zgorzelec)

Dane Upadłego

 • Upadły: Targosz Józef Jerzy
 • Adres: , Zgorzelec
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 46070302572,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 21/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 206/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-04-07
 • Sędzia Komisarz: ASR Joanna Łukasiewicz

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Alina Musiałowska
 • Numer licencji: 240
 • Adres: Fałata 4, 58-560 Jelenia Góra
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: 601 993 499

2020-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22440. Targosz Józef Jerzy. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 206/19, V GUp 21/20. [BMSiG-22153/2020]

Sąd Rejonowy w Jeleniej, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2020 r., sygn. akt V GU 206/19, ogłosił upadłość Józefa Jerzego Targosza (PESEL 46070302572), zamieszkałego w Zgorzelcu 59-900, ul. Lubańska 24/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Joanny Łukaszewicz i syndyka w osobie Aliny Musiałowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 240). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015 Nr 141, str. 19; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 21/20. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22440

Dodano: 2020-05-21 10:07:07 przez Administrator

2020-04-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22440. Targosz Józef Jerzy. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 206/19, V GUp 21/20. [BMSiG-22153/2020]

Sąd Rejonowy w Jeleniej, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2020 r., sygn. akt V GU 206/19, ogłosił upadłość Józefa Jerzego Targosza (PESEL 46070302572), zamieszkałego w Zgorzelcu 59-900, ul. Lubańska 24/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Joanny Łukaszewicz i syndyka w osobie Aliny Musiałowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 240). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015 Nr 141, str. 19; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 21/20. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22440

Dodano: 2020-05-21 10:07:03 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK