Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęTaryma Beata w upadłości likwidacyjnej (Zielona Góra)

Dane Upadłego

 • Upadły: Taryma Beata
 • Adres: , Zielona Góra
 • Województwo: Lubuskie
 • PESEL: 70121803921,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: Pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra
 • Województwo:Lubuskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 71/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 88/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-11-30
 • Sędzia Komisarz: SSR Ewa Maślanka

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Julita Kolasa
 • Numer licencji: 862
 • Adres: Mirocin Górny 26, 67-120 Kożuchów
 • Województwo: Lubuskie
 • Telefon: 535 112 113

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30769. Taryma Beata. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 71/18. [BMSiG-30371/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beaty Tarymy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego 19/62, 65-536 Zielona Góra, numer PESEL 70121803921, zawiadamia, że w dniu 18.04.2019 r. syndyk złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30769

Dodano: 2019-06-12 10:47:06 przez Administrator

2019-05-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 27001. Taryma Beata. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 71/18. [BMSiG-26451/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beaty Tarymy - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego 19/62, 65-536 Zielona Góra, numer PESEL 70121803921, toczącym się w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, informuje, iż został sporządzony opis i oszacowanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6, o pow. użytkowej 80.4 m2 , z udziałem w częściach wspólnych budynku mieszkalnego położonego w Zielonej Górze, ul. Węgierska 5, i w terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia można wnieść zarzuty na opis i szacowanie.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 100/2019 (5739) z dnia 24 maja 2019 r. → Pozycja 27001

Dodano: 2019-05-24 20:14:40 przez Administrator

2019-01-29 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4932. Taryma Beata. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 88/18, V GUp 71/18 [BMSiG-4395/2019]

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie V GU 88/18 ogłosił upadłość Beaty Tarymy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego 19/62, 65-536 Zielona Góra, numer PESEL 70121803921. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Ewę Maślanka. Na syndyka wyznaczono Julitę Kolasa - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 862. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 71/18, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 71/18.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 20/2018 (5659) z dnia 29 stycznia 2019 r. → Pozycja 4932

Dodano: 2019-01-29 10:21:41 przez Administrator

2018-11-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4932. Taryma Beata. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 88/18, V GUp 71/18 [BMSiG-4395/2019]

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie V GU 88/18 ogłosił upadłość Beaty Tarymy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego 19/62, 65-536 Zielona Góra, numer PESEL 70121803921. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Ewę Maślanka. Na syndyka wyznaczono Julitę Kolasa - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 862. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 71/18, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 71/18.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 20/2018 (5659) z dnia 29 stycznia 2019 r. → Pozycja 4932

Dodano: 2019-01-29 10:21:34 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK