TECHNETIUM Sp. z o.o. (Rzeszów)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: TECHNETIUM Sp. z o.o.
 • Adres: ul. Miodowa 24/2, 35-328 Rzeszów
 • Województwo: Podkarpackie
 • KRS: 0000337373
 • NIP: 8133600275
 • Regon:180477248

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GUp 8/22
 • Data wszczęcia postępowania: 2022-01-13
 • Sędzia Komisarz: Sędzia Komisarz

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Witold Szczepaniak
 • Numer licencji: 1160
 • Adres: ul. Podpromie 8A lok. 9, 35-051 Rzeszów
 • Województwo: Podkarpackie
 • Telefon: +48 693 801 200

2022-05-12 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 25263. TECHNETIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rzeszowie. KRS 0000337373. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 września 2009 r., sygn. akt V GU 669/21, V GUp 8/22. [BMSiG-24669/2022]

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Technetium Sp. z o.o. w Rzeszowie, pod sygn. akt V GUp 8/22, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi głównej listy wierzytelności. Główną listę wierzytelności każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności złożyć do Sędziego sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25263
 • Dodano: 2022-05-12 10:11:33
 • Administrator

2022-02-08 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 6908. TECHNETIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rzeszowie. KRS 0000337373. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 września 2009 r., sygn. akt V GU 669/21, V GUp 8/22. [BMSiG-6053/2022]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2022 roku, pod sygn. akt V GU 669/21: I
. ogłosił upadłość dłużnika Technetium Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie: ul. Miodowa 24/2, 35-328 Rzeszów, KRS 0000337373, NIP 8133600275;
II. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Witolda Szczepaniaka, nr lic. 1160, adres: ul. Podpromie 8A lok. 9, 35-051 Rzeszów;
III. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Syndykowi na adres: Witold Szczepaniak, ul. Podpromie 8A lok. 9, 35-051 Rzeszów;
IV. w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego Postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wezwał osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych: ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. określił, iż funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia;
VI. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UEL 141/19 z 5.06.2015 z późni. zm., dalej jako: Rozporządzenie Nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 2015/848. postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 8/22.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 026/2022 (6425) z dnia 08 lutego 2022 r. → Pozycja 6908
 • Dodano: 2022-02-08 11:07:33
 • Administrator

2022-01-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 6908. TECHNETIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rzeszowie. KRS 0000337373. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 września 2009 r., sygn. akt V GU 669/21, V GUp 8/22. [BMSiG-6053/2022]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2022 roku, pod sygn. akt V GU 669/21: I
. ogłosił upadłość dłużnika Technetium Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie: ul. Miodowa 24/2, 35-328 Rzeszów, KRS 0000337373, NIP 8133600275;
II. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Witolda Szczepaniaka, nr lic. 1160, adres: ul. Podpromie 8A lok. 9, 35-051 Rzeszów;
III. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Syndykowi na adres: Witold Szczepaniak, ul. Podpromie 8A lok. 9, 35-051 Rzeszów;
IV. w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego Postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wezwał osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych: ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. określił, iż funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia;
VI. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UEL 141/19 z 5.06.2015 z późni. zm., dalej jako: Rozporządzenie Nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 2015/848. postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 8/22.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 026/2022 (6425) z dnia 08 lutego 2022 r. → Pozycja 6908
 • Dodano: 2022-02-08 11:07:30
 • Administrator

2021-12-10 Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika

Poz. 77183. TECHNETIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rzeszowie. KRS 0000337373. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 września 2009 r., sygn. akt V GU 669/21. [BMSiG-76250/2021]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 listopada 2021 r., sygn. akt V GU 669/21, zostało dokonane zabezpieczenie majątku Dłużnika Technetium Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Miodowa 24/2, 35-328 Rzeszów, KRS 0000337373, NIP 813-360-02-75, REGON 180477248, przez ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego w osobie Witolda Szczepaniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1160.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 239/2021 (6384) z dnia 10 grudnia 2021 r. → Pozycja 77183

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2021-12-10 21:18:23
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK