TITANUM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Wrocław)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: TITANUM Sp. z o.o.
 • Adres: Skarbowców 43/10, 53-025 Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • KRS: 0000153871
 • NIP: 8971679984
 • Regon:932893344

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych
 • Adres: ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: VIII GUp 126/19
 • Data wszczęcia postępowania: 2019-05-15
 • Sędzia Komisarz: ASR Marta Trześniewska

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 25267. „TITANUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000153871. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 marca 2003 r., sygn. akt VIII GUp 126/19. [BMSiG-24654/2022]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „Titanum” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 0000153871), sygn. akt postępowania upadłościowego VIII GUp 126/19, ogłasza, że 2 lipca 2021 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, bądź na portalu informacyjnym https://portal.wroclaw.sa.gov.pl). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału, które podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów art. 350 Prawa upadłościowego (w redakcji sprzed 24 marca 2020 r.).

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25267
 • Dodano: 2022-05-12 10:12:27
 • Administrator

2021-05-20 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32470. „TITANUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000153871. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 marca 2003 r., sygn. akt VIII GUp 126/19. [BMSiG-31638/2021]

Postanowieniem z dnia 7 maja 2021 roku Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Titanum Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 0000153871), sygn. akt VIII GUp 126/19, na podstawie art. 350 k.p.c. w zw. z art. 229 Prawa upadłościowego sprostował w pkt I. błędy rachunkowe syndyka w uzupełniającej liście wierzytelności złożonej w dniu 20 sierpnia 2020 r. (k. 28 w aktach pomocniczych Ap - 2) w części dotyczącej wierzytelności uznanej pod poz. 7 (zw. 6, 6I, 6II) poprzez zmianę:
1. w kolumnie „wierzytelność zgłoszona”, podkolumna „kwota (w zł)”, w wierszu „należność główna” winna być wpisana kwota 40.102,50 zł zamiast 40.102,00 zł,
2. w kolumnie „wierzytelność zgłoszona”, podkolumna „kwota (w zł)”, w wierszu „Razem kat. I i II” winna być wpisana kwota 40.102,50 zł zamiast 40.102,00 zł,
3. w kolumnie „wierzytelność zgłoszona”, podkolumna „kwota (w zł)”, w wierszu „wierzytelność ogółem” winna być wpisana kwota 40.102,50 zł zamiast 40.102,00 zł,
4. w kolumnie „wierzytelność uznana”, podkolumna „kwota (w zł)”, w wierszu „należność główna” winna być wpisana kwota 26.047,50 zł zamiast 21.270,00 zł,
5. w kolumnie „wierzytelność uznana”, podkolumna „kwota (w zł)” w wierszu „Razem kat. I i II” winna być wpisana kwota 26.047,50 zł zamiast 21.270,00 zł,
6. w kolumnie „wierzytelność uznana”, podkolumna „kwota (w zł)” w wierszu „wierzytelność ogółem” winna być wpisana kwota 26.047,50 zł zamiast 26.865,00 zł,
7. w kolumnie „wierzytelność uznana”, w wierszu „suma, według której będzie obliczany głos wierzyciela” winna być wpisana kwota 26.047,50 zł zamiast 26.865,00 zł,
8. w wierszu „oświadczenie syndyka” w uznaniu II kat. winna być wpisana kwota 26.047,50 zł zamiast 26.865,00 zł; oraz w pkt II. błędy rachunkowe syndyka w zestawieniu zbiorczym listy wierzytelności przedłożonym w dniu 20 sierpnia 2020 r. (k. 25 w aktach pomocniczych Ap -2) w części dotyczącej wierzytelności uznanej pod poz. 7 (zw. 6, 6I, 6II) poprzez zmianę:
1. w kolumnie „należność główna”, wiersz właściwy dla pozycji 7, winna być wpisana kwota 40.102,50 zł zamiast 40.102,00 zł,
2. w kolumnie „kwota zgłoszona”, wiersz właściwy dla pozycji 7, winna być wpisana kwota 40.102,50 zł zamiast 40.102,00 zł,
3. w kolumnie „kwota uznana (po potrąceniach)”, wiersz właściwy dla pozycji 7, winna być wpisana kwota 26.047,50 zł zamiast 26.865,00 zł,
4. w kolumnie „kat. II”, wiersz właściwy dla pozycji 7, winna być wpisana kwota 26.047,50 zł zamiast 21.270,00 zł, 5. w kolumnie „razem”, wiersz właściwy dla pozycji 7, winna być wpisana kwota 26.047,50 zł zamiast 26.865,00 zł.”, co skutkuje zmianą sum kwot ujętych w zestawieniu zbiorczym do listy wierzytelności, w ten sposób, że
6. w wierszu „razem” dla kolumny „należność główna”, winna być wpisana kwota 48.801,99 zł zamiast 48.801,49 zł,
7. w wierszu „razem” dla kolumny „kwota zgłoszona” winna być wpisana kwota 51.515,05 zł zamiast 51.514,55 zł,
8. w wierszu „razem” dla kolumny „kwota uznana (po potrąceniach)” winna być wpisana kwota 37.460,05 zł zamiast 38.277,55 zł,
9. w wierszu „razem” dla „KAT.II” winna być wpisana kwota 29.519,03 zł zamiast 24.741,53 zł, 10. w wierszu „razem” dla kolumny „razem” winna być wpisana kwota 37.460,05 złotych zamiast 38.277,55 zł. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które można wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 96/2021 (6241) z dnia 20 maja 2021 r. → Pozycja 32470
 • Dodano: 2021-05-20 16:53:12
 • Administrator

2021-02-17 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 11458. „TITANUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000153871. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 marca 2003 r., sygn. akt VIII GUp 126/19. [BMSiG-10270/2021]

Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe Titanum Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 0000153871), sygn. akt VIII GUp 126/19, zawiadamia, że w dniu 27 stycznia 2021 roku została mu przekazana przez syndyka druga uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 8 uwzględniona z urzędu), którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu (53-630) przy ul. Poznańskiej 16 (czytelnia akt - parter, pok. 2). W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 32/2021 (6177) z dnia 17 lutego 2021 r. → Pozycja 11458
 • Dodano: 2021-02-17 20:48:17
 • Administrator

2020-09-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 49449. „TITANUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000153871. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 marca 2003 r., sygn. akt VIII GUp 126/19. [BMSiG-50430/2020]

Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe Titanum Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 0000153871), sygn. akt VIII GUp 126/19, zawiadamia, że w dniu 20 sierpnia 2020 roku została mu przekazana przez syndyka uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 5-7, zw 5, poz. 6 uwzględniona z urzędu, poz. 7 dot. zw 6, 6/I, 6/II), którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu (53-630) przy ul. Poznańskiej 16 (czytelnia akt - parter, pok. 2). W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 188/2020 (6078) z dnia 25 września 2020 r. → Pozycja 49449

 • Dodano: 2020-09-25 15:03:21
 • Administrator

2019-09-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 48823. „TITANUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000153871. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 marca 2003 r., sygn. akt VIII GUp 126/19. [BMSiG-48906/2019]

Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe Titanum Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 0000153871) o sygn. akt VIII GUp 126/19 zawiadamia, że w dniu 14 sierpnia 2019 roku została mu przekazana przez syndyka lista wierzytelności (zw 1-4), którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu (53-630) przy ul. Poznańskiej 16. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 184/2019 (5823) z dnia 23 września 2019 r. → Pozycja 48823
 • Dodano: 2019-09-23 10:58:13
 • Administrator

2019-05-29 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27826. „TITANUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000153871. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 marca 2003 r., sygn. akt VIII GU 79/19, VIII GUp 126/19. [BMSiG-27500/2019]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 maja 2019 r., sygn. akt VIII GU 79/19, ogłosił upadłość Titanum Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 0000153871). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Stanisławskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1187). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.00.160.1, ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 126/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 103/2019 (5742) z dnia 29 maja 2019 r. → Pozycja 27826
 • Dodano: 2019-05-29 16:21:30
 • Administrator

2019-05-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27826. „TITANUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000153871. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 marca 2003 r., sygn. akt VIII GU 79/19, VIII GUp 126/19. [BMSiG-27500/2019]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 maja 2019 r., sygn. akt VIII GU 79/19, ogłosił upadłość Titanum Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 0000153871). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Stanisławskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1187). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.00.160.1, ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 126/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 103/2019 (5742) z dnia 29 maja 2019 r. → Pozycja 27826

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2019-05-29 16:21:17
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK