Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęTomaszewska Marta w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Tomaszewska Marta
 • Adres: ,
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 87111010120,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 1093/18, XVIII GUp 642/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 1539/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-12-05
 • Sędzia Komisarz: SSR Monika Mysiakowska-Choina

Dane Syndyka

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności


Poz. 62062. Tomaszewska Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 642/19. [BMSiG-61801/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marty Tomaszewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt XVIII GUp 642/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 12 sierpnia 2019 r. przez syndyka pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62062

Dodano: 2019-12-02 13:51:13 przez Administrator

2019-08-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 40154. Tomaszewska Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 642/19, X GUp 1093/18. [BMSiG-39981/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marty Tomaszewskiej w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 642/19 (poprzednia sygn. akt X GUp 1093/18), zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 19 czerwca 2019 r. przez syndyka listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 149/2019 (5788) z dnia 02 sierpnia 2019 r. → Pozycja 40154

Dodano: 2019-08-02 11:31:46 przez Administrator

2019-01-08 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 960. Tomaszewska Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1539/18, X GUp 1093/18. [BMSiG-476/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1539/18 ogłosił upadłość Marty Tomaszewskiej, PESEL 87111010120, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Monika Mysiakowska-Choina oraz syndyka w osobie Gawła Jarosińskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 443). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 1093/18.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 5/2019 (5644) z dnia 8 stycznia 2019 r. → Pozycja 960

Dodano: 2019-01-09 21:34:22 przez Administrator

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 960. Tomaszewska Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1539/18, X GUp 1093/18. [BMSiG-476/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1539/18 ogłosił upadłość Marty Tomaszewskiej, PESEL 87111010120, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Monika Mysiakowska-Choina oraz syndyka w osobie Gawła Jarosińskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 443). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 1093/18.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 5/2019 (5644) z dnia 8 stycznia 2019 r. → Pozycja 960

Dodano: 2019-01-09 21:34:16 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK