Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęTomczak-Czajkowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej (Poznań)

Dane Upadłego

 • Upadły: Tomczak-Czajkowska Agnieszka
 • Adres: , Poznań
 • Województwo: Wielkopolskie
 • PESEL: 93071810687,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XI GUp 55/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XI GU 1173/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-03-04
 • Sędzia Komisarz: ASR Artur Kapłon

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Maciej Król
 • Numer licencji: 1405
 • Adres: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 104/3, 60-576 Poznań
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: +48 794 975 797

2020-03-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16568. Tomczak-Czajkowska Agnieszka. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1173/19, XI GUp 55/20. [BMSiG-16168/2020]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 marca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1173/19, ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Tomczak-Czajkowskiej (PESEL 93071810687), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 55/20. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Artura Kapłona. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Macieja Króla, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1405. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 060/2020 (5950) z dnia 26 marca 2020 r. → Pozycja 16568

Dodano: 2020-03-26 11:10:15 przez Administrator

2020-03-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16568. Tomczak-Czajkowska Agnieszka. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1173/19, XI GUp 55/20. [BMSiG-16168/2020]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 marca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1173/19, ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Tomczak-Czajkowskiej (PESEL 93071810687), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 55/20. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Artura Kapłona. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Macieja Króla, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1405. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 060/2020 (5950) z dnia 26 marca 2020 r. → Pozycja 16568

Dodano: 2020-03-26 11:10:10 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK