Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęTRIANGOO Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: TRIANGOO Sp. z o.o.
 • Adres: Nakielska 4, 01-106 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • KRS: 0000303828,     NIP: 8992630807,     Regon:020683093

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GRu 1/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 797/18; X GR 33/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-07-27
 • Sędzia Komisarz: SSR Piotr Kędzierski

Dane Doradcy Restrukturyzacyjnego

 • Imię i nazwisko: Paweł Andrzej Głodek
 • Numer licencji: 657
 • Adres: Jasnodworska 7/103, 01-745 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: (22)639 4555

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 42637. TRIANGOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000303828. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 kwietnia 2008 r., sygn. akt X GRu 1/18, XIX GRu 1/19. [BMSiG-42360/2019]

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 4 lipca 2019 r., wydanym w sprawie pod sygnaturą akt XIX GRu 1/19 (X GRu 1/18), umorzone zostało postępowanie układowe dłużnika Triangoo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-106 Warszawa, przy ul. Nakielskiej 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000303828. Wierzycielowi w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia postanowienia o umorzeniu postepowania przysługuje zażalenie, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego wydającego postanowienie. Osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia postanowienia o umorzeniu postępowania, przysługuje prawo do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42637

Dodano: 2019-08-17 22:04:36 przez Administrator

2019-05-13 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 24449. TRIANGOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000303828. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 kwietnia 2008 r., sygn. akt X GRu 1/18. [BMSiG-23679/2019]

Sędzia Komisarz w postępowaniu Triangoo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GRu 1/18, ogłasza, że na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne zatwierdził złożony w dniu 28 listopada 2018 roku spis wierzytelności w zakresie nieobjętym nierozpoznanymi prawomocnie sprzeciwami co do pominięcia niektórych wierzytelności, albowiem suma wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, których dotyczą sprzeciwy prawomocnie nierozpoznane, nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 91/2019 (5730) z dnia 13 maja 2019 r. → Pozycja 24449

Dodano: 2019-05-13 17:43:58 przez Administrator

2018-12-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 56448. TRIANGOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000303828. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 kwietnia 2008 r., sygn. akt X GRu 1/18. [BMSiG-55916/2018]

Sędzia Komisarz w postępowaniu Triango Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GRu 1/18, ogłasza, że nadzorca sądowy sporządził i w dniu 28 listopada 2018 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi spis wierzytelności, który każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postepowania mogą złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, odpowiadający wymogom art. 92 Prawo restrukturyzacyjne, co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności, a w przypadku nieumieszczenia w spisie wierzytelności wierzyciel może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 243/2018 (5631) z dnia 17 grudnia 2018 r. → Pozycja 56448

Dodano: 2018-12-17 20:18:33 przez Administrator

2018-08-08 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 34776. TRIANGOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000303828. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 kwietnia 2008 r., sygn. akt X GU 797/18, X GR 33/18, X GRu 1/18 [BMSiG-34477/2018]

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 27 lipca 2018 r., wydanym w sprawie pod sygnaturą akt X GU 797/18 (X GR 33/18), otwarte zostało postepowanie układowe dłużnika Triangoo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-106 Warszawa, przy ul. Nakielskiej 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000303828. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego. Na nadzorcę sądowego wyznaczono Pawła Głodka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 657. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L nr 141), zaś otwarte postepowanie ma charakter postepowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postepowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postepowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postepowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sprawa została wpisana do repertorium „GRu” pod sygnaturą X GRu 1/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 153/2018 (5541) z dnia 08 sierpnia 2018 r. → Pozycja 34776

Dodano: 2018-08-09 19:38:29 przez Administrator

2018-07-27 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 34776. TRIANGOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000303828. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 kwietnia 2008 r., sygn. akt X GU 797/18, X GR 33/18, X GRu 1/18 [BMSiG-34477/2018]

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 27 lipca 2018 r., wydanym w sprawie pod sygnaturą akt X GU 797/18 (X GR 33/18), otwarte zostało postepowanie układowe dłużnika Triangoo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-106 Warszawa, przy ul. Nakielskiej 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000303828. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego. Na nadzorcę sądowego wyznaczono Pawła Głodka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 657. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L nr 141), zaś otwarte postepowanie ma charakter postepowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postepowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postepowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postepowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sprawa została wpisana do repertorium „GRu” pod sygnaturą X GRu 1/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 153/2018 (5541) z dnia 08 sierpnia 2018 r. → Pozycja 34776

Pliki do pobrania

Dodano: 2018-08-09 19:38:19 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK