Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęTRINITES Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Opole)

Dane Upadłego

 • Upadły: TRINITES Sp. z o.o.
 • Adres: Migdałowa 4, 45-332 Opole
 • Województwo: Opolskie
 • KRS: 0000623685,     NIP: 9512415453,     Regon:364767580

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Opolu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa
 • Adres: ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole
 • Województwo:Opolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 130/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 35/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-22
 • Sędzia Komisarz: SSR Liliana Krukowska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Jarosław Piotr Kaczmarek
 • Numer licencji: 137
 • Adres: Ks. Norberta Bończyka 6/2, 51-138 Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: 661 808 078

2020-07-30 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37737. TRINITES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Opolu. KRS 0000623685. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2016 r., sygn. akt V GU 35/20, V GUp 130/20. [BMSiG-37826/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 35/20, ogłosił upadłość dłużnika Trinites Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000623685. Sąd nie uwzględnił wniosku Marcina Kubiczka - reprezentanta dłużnika Trinites Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika oraz nie uwzględnił wniosku wierzyciela Gminy Opole o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Liliany Krukowskiej oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w dwóch egzemplarzach do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 130/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37737

Dodano: 2020-07-30 13:42:59 przez Administrator

2020-07-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37737. TRINITES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Opolu. KRS 0000623685. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2016 r., sygn. akt V GU 35/20, V GUp 130/20. [BMSiG-37826/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 35/20, ogłosił upadłość dłużnika Trinites Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000623685. Sąd nie uwzględnił wniosku Marcina Kubiczka - reprezentanta dłużnika Trinites Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika oraz nie uwzględnił wniosku wierzyciela Gminy Opole o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Liliany Krukowskiej oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w dwóch egzemplarzach do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 130/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37737

Pliki do pobrania

Dodano: 2020-07-30 13:42:49 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:43:31

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK