Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęTrojanowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej (Lubin)

Dane Upadłego

 • Upadły: Trojanowska Katarzyna
 • Adres: , Lubin
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 81091108842,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Legnicy
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 41/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 45/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-05-24
 • Sędzia Komisarz: SSR Edyta Zaczkowska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Małgorzata Anisimowicz
 • Numer licencji: 74
 • Adres: Klonowica 2 lok. 5b, 58-500 Jelenia Góra
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: 603 589 579

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30773. Trojanowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 41/18. [BMSiG-30375/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Trojanowskiej, zamieszkałej w Lubinie (59-300) przy ul. Staszica 38/14, PESEL 81091108842, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że pismem z dnia 15.04.2019 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełnienie listy wierzytelności obejmujące wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 41/18. Uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Legnicy, mieszczącego się przy ul. Złotoryjskiej 19, 59-220 Legnica. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na uzupełnieniu listy wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30773

Dodano: 2019-06-12 10:49:39 przez Administrator

2018-12-05 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 54231. Trojanowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 41/18. [BMSiG-53820/2018]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Trojanowskiej, zamieszkałej w Lubinie (59-300) przy ul. Staszica 38/14, PESEL 81091108842, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że w dniu 7.11.2018 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 41/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Legnicy, mieszczącego się przy ul. Złotoryjskiej 19, 59-220 Legnica. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 235/2018 (5623) z dnia 05 grudnia 2018 r. → Pozycja 54231

Dodano: 2018-12-05 12:38:44 przez Administrator

2018-06-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25527. Trojanowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 45/18, V GUp 41/18. [BMSiG-25094/2018]

Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24.05.2018 r., w sprawie o sygn. akt V GU 45/18, postanawia:
1. ogłosić upadłość Katarzyny Trojanowskiej, zamieszkałej w miejscowości: Lubin, ul. Staszica 38/14, 59-300 Lubin, PESEL: 81091108842, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku;
2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Anisimowicz (nr licencji 74);
4. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Obecnie postępowanie toczy się pod sygnaturą V GUp 41/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 114/2018 (5502) z dnia 14 czerwca 2018 r. → Pozycja 25527

Dodano: 2018-06-14 11:32:25 przez Administrator

2018-05-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25527. Trojanowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 45/18, V GUp 41/18. [BMSiG-25094/2018]

Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24.05.2018 r., w sprawie o sygn. akt V GU 45/18, postanawia:
1. ogłosić upadłość Katarzyny Trojanowskiej, zamieszkałej w miejscowości: Lubin, ul. Staszica 38/14, 59-300 Lubin, PESEL: 81091108842, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku;
2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Anisimowicz (nr licencji 74);
4. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Obecnie postępowanie toczy się pod sygnaturą V GUp 41/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 114/2018 (5502) z dnia 14 czerwca 2018 r. → Pozycja 25527

Dodano: 2018-06-14 11:32:20 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK