Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęTSL Consulting Norbert Błaszczyk w upadłości likwidacyjnej (Szubin)

Dane Upadłego

 • Upadły: TSL Consulting Norbert Błaszczyk
 • Adres: Malinowa 5, 89-200 Szubin
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 85020306730,     NIP: 5621672603,     Regon:361464932

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XV GUp 111/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XV GU 194/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-04-16
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Agnieszka Bakowska
 • Numer licencji: 1102
 • Adres: ul. Południowa 9, 89-200 Małe Rudy
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 609 768 767

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62063. Błaszczyk Norbert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TSL Consulting Norbert Błaszczyk w Szubinie. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 111/18. [BMSiG-62001/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Norberta Błaszczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TSL Consulting Norbert Błaszczyk w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 111/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 16.08.2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62063

Dodano: 2019-12-02 13:51:29 przez Administrator

2019-06-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 32289. Błaszczyk Norbert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TSL Consulting Norbert Błaszczyk w upadłości w Szubinie. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 111/18. [BMSiG-32007/2019]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Norberta Błaszczyka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TSL Consulting Norbert Błaszczyk w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 111/18 ogłasza, że sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 16 maja 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 117/2019 (5756) z dnia 18 czerwca 2019 r. → Pozycja 32289

Dodano: 2019-06-18 22:54:43 przez Administrator

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 3494. Błaszczyk Norbert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TSL Consulting Norbert Błaszczyk w upadłości w Szubinie. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 111/18. [BMSiG-2762/2019]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Norberta Błaszczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TSL Consulting Norbert Błaszczyk w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 111/18 informuje, że sporządzone i przekazane zostały oszacowania wraz z opisem przysługujących upadłemu składników masy upadłości w postaci:
a) prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym z garażem, położonej w Szubinie, przy ulicy Malinowej 5, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr BY1U/00026384/8;
b) udziału 1/4 prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubostroń, gmina Łabiszyn, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr BY1U/00015878/8;
c) udziału 1/4 prawa własności lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku nr 24 w miejscowości Lubostroń, gmina Łabiszyn, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, dla którego Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr BY1U/00017547/3;
d) udziału 1/80 prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubostroń, gmina Łabiszyn, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr BY1U/00015435/1.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3494

Dodano: 2019-01-21 17:40:43 przez Administrator

2018-06-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24994. Błaszczyk Norbert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TSL Consulting Norbert Błaszczyk w Szubinie. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 194/18. [BMSiG-24453/2018]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 16.04.2018 r. w sprawie XV GU 194/18 ogłosił upadłość Norberta Błaszczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TSL Consulting Norbert Błaszczyk, PESEL: 85020306730, zam. Szubin, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Bakowskiej (nr licencji 1102), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 112/2018 (5500) z dnia 12 czerwca 2018 r. → Pozycja 24994

Dodano: 2018-06-12 22:12:46 przez Administrator

2018-04-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24994. Błaszczyk Norbert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TSL Consulting Norbert Błaszczyk w Szubinie. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 194/18. [BMSiG-24453/2018]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 16.04.2018 r. w sprawie XV GU 194/18 ogłosił upadłość Norberta Błaszczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TSL Consulting Norbert Błaszczyk, PESEL: 85020306730, zam. Szubin, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Bakowskiej (nr licencji 1102), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 112/2018 (5500) z dnia 12 czerwca 2018 r. → Pozycja 24994

Pliki do pobrania

Dodano: 2018-06-12 22:12:36 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK