Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęTurczynowska Róża Anna w upadłości likwidacyjnej (Jelenia Góra)

Dane Upadłego

 • Upadły: Turczynowska Róża Anna
 • Adres: , Jelenia Góra
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 83070414388,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 77/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 140/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-12-19
 • Sędzia Komisarz: SSR Krzysztof Skrobowski

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Alina Musiałowska
 • Numer licencji: 240
 • Adres: Fałata 4, 58-560 Jelenia Góra
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: 601 993 499

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 38637. Turczynowska Róża Anna. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 77/19, V GU 140/19. [BMSiG-38697/2020]

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 lipca 2020 r. sygn. akt V GUp 77/19, postanowił zmienić pkt 5 postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie sygn. akt V GU 140/19 o ogłoszeniu upadłości Róży Anny Turczynowskiej, w ten sposób, że wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38637

Dodano: 2020-08-04 17:18:50 przez Administrator

2020-07-30 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 37792. Turczynowska Róża Anna. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 77/19. [BMSiG-37789/2020]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Róży Anny Turczynowskiej (PESEL 83070414388), zamieszkałej w Jeleniej Górze, informuje, że w dniu 26 czerwca 2020r syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 77/19. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego V Wydział Gospodarczy w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 (pokój 205). W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37792

Dodano: 2020-07-30 10:38:54 przez Administrator

2020-01-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2726. Turczynowska Róża Anna. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 140/19, V GUp 77/19. [BMSiG-2104/2020]

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 grudnia 2019 r., sygn. akt V GU 140/19, ogłosił upadłość Róży Anny Turczynowskiej (PESEL 83070414388) zamieszkałej w Jeleniej Górze 58-500, ul. Paderewskiego 79/17, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczając sędziego komisarza w osobie ASR Joanny Łukaszewicz i syndyka w osobie Aliny Musiałowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 240). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2013 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 141/2015). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, na ręce sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 77/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 012/2020 (5902) z dnia 20 stycznia 2020 r. → Pozycja 2726

Dodano: 2020-01-20 11:06:42 przez Administrator

2019-12-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2726. Turczynowska Róża Anna. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 140/19, V GUp 77/19. [BMSiG-2104/2020]

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 grudnia 2019 r., sygn. akt V GU 140/19, ogłosił upadłość Róży Anny Turczynowskiej (PESEL 83070414388) zamieszkałej w Jeleniej Górze 58-500, ul. Paderewskiego 79/17, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczając sędziego komisarza w osobie ASR Joanny Łukaszewicz i syndyka w osobie Aliny Musiałowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 240). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2013 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 141/2015). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, na ręce sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 77/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 012/2020 (5902) z dnia 20 stycznia 2020 r. → Pozycja 2726

Dodano: 2020-01-20 11:06:38 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK