Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęTurowska Agata w upadłości likwidacyjnej (Olsztynek)

Dane Upadłego

 • Upadły: Turowska Agata
 • Adres: , Olsztynek
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • PESEL: 87072415583,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Artleryjska 3c, 10-165 Olsztyn
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp „of” 146/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU „of” 248/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-12-19
 • Sędzia Komisarz: ASR Urszula Filipowicz

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Radosław Matys
 • Numer licencji: 981
 • Adres: Kancelaria Radcy Prawnego Verba Legis Radosław Matys, ul. Kościu, 10-502 Olsztyn
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • Telefon: 604 510 516

2020-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22479. Turowska Agata. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 146/19. [BMSiG-21991/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agaty Turowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 146/19 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22479

Dodano: 2020-05-21 10:17:49 przez Administrator

2020-01-13 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1358. Turowska Agata. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 248/19, V GUp „of” 146/19. [BMSiG-755/2020]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19 grudnia 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 248/19):
1. Ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Agaty Turowskiej, PESEL 87072415583, zamieszkałej w Olsztynku przy ul. Władysława Jagiełły 12 m. 2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
2. Wezwał wierzycieli upadłej Agaty Turowskiej do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
3. Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Agaty Turowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
4. Na Sędziego komisarza wyznaczył Asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Urszulę Filipowicz.
5. Określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia.
6. Na syndyka masy upadłości wyznaczył Pana Radosława Matysa (nr licencji 981). Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 146/19.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 007/2020 (5897) z dnia 13 stycznia 2020 r. → Pozycja 1358

Dodano: 2020-01-13 10:24:59 przez Administrator

2019-12-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 1358. Turowska Agata. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 248/19, V GUp „of” 146/19. [BMSiG-755/2020]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19 grudnia 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 248/19):
1. Ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Agaty Turowskiej, PESEL 87072415583, zamieszkałej w Olsztynku przy ul. Władysława Jagiełły 12 m. 2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
2. Wezwał wierzycieli upadłej Agaty Turowskiej do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
3. Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Agaty Turowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
4. Na Sędziego komisarza wyznaczył Asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Urszulę Filipowicz.
5. Określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia.
6. Na syndyka masy upadłości wyznaczył Pana Radosława Matysa (nr licencji 981). Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 146/19.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 007/2020 (5897) z dnia 13 stycznia 2020 r. → Pozycja 1358

Dodano: 2020-01-13 10:24:55 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK