Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęTybon Alfreda w upadłości likwidacyjnej (Pustków Osiedle)

Dane Upadłego

 • Upadły: Tybon Alfreda
 • Adres: , Pustków Osiedle
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 56103104886 ,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 108/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 114/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-02-27
 • Sędzia Komisarz: SSR Lesław Zawada

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Stanisław Mazur
 • Numer licencji: 91
 • Adres: Głaszczki 4, 39-200 Dębica
 • Województwo: Podkarpackie
 • Telefon: 663 320 075

2020-03-24 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 16237. Tybon Alfreda. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 108/19. [BMSiG-15883/2020]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się z dniem 6.02.2020 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 29 stycznia 2020 r. o umorzeniu w całości zobowiązań powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości Upadłej Alfredy Tybon, PESEL 56103104886, zam.: Pustków-Osiedle, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego, z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 108/19.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 058/2020 (5948) z dnia 24 marca 2020 r. → Pozycja 16237

Dodano: 2020-03-24 16:10:08 przez Administrator

2019-08-30 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności


Poz. 44818. Tybon Alfreda. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 108/19. [BMSiG-44828/2019]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Upadłej: Alfredy Tybon, zam.: Pustków - Osiedle - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 108/19, ogłasza na podstawie art. 255 pr. up., że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 168/2019 (5807) z dnia 30 sierpnia 2019 r. → Pozycja 44818

Dodano: 2019-08-30 09:53:47 przez Administrator

2019-03-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 13334. Tybon Alfreda. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 114/19, V GUp 108/19. [BMSiG-12825/2019]

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 27 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 114/19, została ogłoszona upadłość Dłużniczki: Alfredy Tybon zam.: Pustków-Osiedle, numer PESEL 56103104886 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Stanisława Mazura, nr lic. 91. Wzywa się Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać Sędziemu Komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, ze wskazaniem sygn. akt V GUp 108/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 51/2019 (5690) z dnia 13 marca 2019 r. → Pozycja 13334

Dodano: 2019-03-13 10:43:08 przez Administrator

2019-02-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 13334. Tybon Alfreda. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 114/19, V GUp 108/19. [BMSiG-12825/2019]

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 27 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 114/19, została ogłoszona upadłość Dłużniczki: Alfredy Tybon zam.: Pustków-Osiedle, numer PESEL 56103104886 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Stanisława Mazura, nr lic. 91. Wzywa się Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać Sędziemu Komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, ze wskazaniem sygn. akt V GUp 108/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 51/2019 (5690) z dnia 13 marca 2019 r. → Pozycja 13334

Dodano: 2019-03-13 10:43:00 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK