Tyczkowska Anna w upadłości likwidacyjnej (Dobre)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Tyczkowska Anna
 • Adres: , Dobre
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 74032909189
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Toruniu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 49/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 480/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-03-10
 • Sędzia Komisarz: SSR Anna Czerwińska
 • Imię i nazwisko: Jacek Marek Cędrowski
 • Numer licencji: 97
 • Adres: ul. Szosa Lubicka 10/51, 87-100 Toruń
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: (56)621 91 61

2020-11-18 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 64001. Tyczkowska Anna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 49/20. [BMSiG-65024/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Tyczkowskiej, sygn. akt V GUp 49/20, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności oraz trzy uzupełniające listy wierzytelności, które zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16 i w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 64001
 • Dodano: 2020-11-18 17:25:26
 • Administrator

2020-04-01 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17166. Tyczkowska Anna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 480/19, V GUp 49/20. [BMSiG-16706/2020]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie V GU 480/19 (GUp 49/20), ogłoszona została upadłość dłużniczki Anny Tyczkowskiej, zamieszkałej pod adresem: Przysiek 51, 88-210 Dobre, numer PESEL 74032909189, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Anny Czerwińskiej, urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jacka Cędrowskiego (nr licencji 97). Wzywa wierzycieli upadłej Anny Tyczkowskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.ElE.E.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 49/20. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 064/2020 (5954) z dnia 01 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17166
 • Dodano: 2020-04-01 13:34:15
 • Administrator

2020-04-01 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17166. Tyczkowska Anna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 480/19, V GUp 49/20. [BMSiG-16706/2020]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie V GU 480/19 (GUp 49/20), ogłoszona została upadłość dłużniczki Anny Tyczkowskiej, zamieszkałej pod adresem: Przysiek 51, 88-210 Dobre, numer PESEL 74032909189, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Anny Czerwińskiej, urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jacka Cędrowskiego (nr licencji 97). Wzywa wierzycieli upadłej Anny Tyczkowskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.ElE.E.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 49/20. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 064/2020 (5954) z dnia 01 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17166
 • Dodano: 2020-04-01 13:34:16
 • Administrator

2020-03-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17166. Tyczkowska Anna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 480/19, V GUp 49/20. [BMSiG-16706/2020]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie V GU 480/19 (GUp 49/20), ogłoszona została upadłość dłużniczki Anny Tyczkowskiej, zamieszkałej pod adresem: Przysiek 51, 88-210 Dobre, numer PESEL 74032909189, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Anny Czerwińskiej, urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jacka Cędrowskiego (nr licencji 97). Wzywa wierzycieli upadłej Anny Tyczkowskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.ElE.E.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 49/20. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 064/2020 (5954) z dnia 01 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17166
 • Dodano: 2020-04-01 13:34:11
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK