Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęUsługi Rolnicze Wynajem Maszyn Rolniczych Barbara Stachowiak-Pazunczyn w restrukturyzacji (Książ Wielkopolski)

Dane Upadłego

 • Upadły: Usługi Rolnicze Wynajem Maszyn Rolniczych Barbara Stachowiak-Pazunczyn
 • Adres: Sebatianowo 15, 63-130 Książ Wielkopolski
 • Województwo: Wielkopolskie
 • PESEL: 74120408422,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XI GRp 26/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XI GR 26/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-07-09
 • Sędzia Komisarz: SSR Ryszard Rakower

Dane Doradcy Restrukturyzacyjnego

 • Imię i nazwisko: Robert Głowacki
 • Numer licencji: 1341
 • Adres: Radosna 7/1, 60-593 Poznań
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: +48 693 341 714

2020-03-23 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 16176. Stachowiak-Pazunczyn Barbara prowadząca gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Wynajem Maszyn Rolniczych Barbara Stachowiak-Pazunczyn w Sebastianowie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 26/19. [BMSiG-15546/2020]

Obwieszczenie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego dłużnika Barbary Stachowiak-Pazunczyn prowadzącej gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Wynajem Maszyn Rolniczych Barbara Stachowiak Pazunczyn w Sebastianowie (NIP 7851643670, REGON 411471879) Obwieszcza się, iż Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Barbary Stachowiak-Pazunczyn prowadzącej gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Wynajem Maszyn Rolniczych Barbara Stachowiak-Pazunczyn (NIP 7851643670, REGON 411471879) w Sebastianowie (sygn. akt XI GRp 26/19), wydał w dniu 19 lutego 2020 r. postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania na skutek nieprzyjęcia układu. Sąd postanowił umorzyć przyspieszone postępowanie układowe. Poucza się, iż zgodnie z art. 327 Prawa restrukturyzacyjnego, na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni, od dnia obwieszczenia, do Sądu Okręgowego w Poznaniu, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Poucza się jednocześnie, iż zgodnie z art. 334 Prawa restrukturyzacyjnego osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości powinien spełniać wymogi formalne pisma procesowego oraz zawierać żądanie ogłoszenia upadłości.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16176

Dodano: 2020-03-23 19:20:29 przez Administrator

2019-12-31 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 67597. Stachowiak-Pazunczyn Barbara prowadząca gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Wynajem Maszyn Rolniczych Barbara Stachowiak-Pazunczyn w Sebastianowie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 26/19. [BMSiG-67148/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyspieszonym postępowaniu układowym Barbary Stachowiak-Pazunczyn prowadzącej gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Wynajem Maszyn Rolniczych Barbara Stachowiak-Pazunczyn w Sebastianowie, Sebastianowo nr 15, 63-130 Książ Wielkopolski, NIP 7851643670 (sygn. akt XI GRp 26/19), wyznaczono na dzień 17 stycznia 2020 r., godz. 930, s. 133, w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań, zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Wierzyciele mogą oddać głosy na piśmie albo ustnie do protokołu. Jednocześnie informuje się, że w dniu 27 września 2019 r. nadzorca sądowy złożył do akt sprawy spis wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 251/2019 (5890) z dnia 31 grudnia 2019 r. → Pozycja 67597

Dodano: 2019-12-31 16:45:28 przez Administrator

2019-08-01 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 39992. Stachowiak-Pazunczyn Barbara prowadząca gospodarstwo rolne oraz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Wynajem Maszyn Rolniczych Barbara Stachowiak-Pazunczyn w Sebastianowie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 26/19, XI GRp 26/19. [BMSiG-39884/2019]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 26/19 z wniosku dłużnika Barbary Stachowiak-Pazunczyn (PESEL 74120408422) prowadzącej gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Wynajem Maszyn Rolniczych Barbara Stachowiak-Pazunczyn w Sebastianowie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego:
1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe Barbary Stachowiak-Pazunczyn (PESEL 74120408422) zam. w Sebastianowie, Sebastianowo nr 15, 63-130 Książ Wielkopolski, prowadzącej gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Wynajem Maszyn Rolniczych Barbara Stachowiak-Pazunczyn w Sebastianowie;
2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera;
3. wyznaczył nadzorcę sądowego Roberta Głowackiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1341);
4. stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 26/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 148/2019 (5787) z dnia 01 sierpnia 2019 r. → Pozycja 39992

Dodano: 2019-08-02 08:07:56 przez Administrator

2019-07-09 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 39992. Stachowiak-Pazunczyn Barbara prowadząca gospodarstwo rolne oraz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Wynajem Maszyn Rolniczych Barbara Stachowiak-Pazunczyn w Sebastianowie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 26/19, XI GRp 26/19. [BMSiG-39884/2019]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 26/19 z wniosku dłużnika Barbary Stachowiak-Pazunczyn (PESEL 74120408422) prowadzącej gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Wynajem Maszyn Rolniczych Barbara Stachowiak-Pazunczyn w Sebastianowie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego:
1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe Barbary Stachowiak-Pazunczyn (PESEL 74120408422) zam. w Sebastianowie, Sebastianowo nr 15, 63-130 Książ Wielkopolski, prowadzącej gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Wynajem Maszyn Rolniczych Barbara Stachowiak-Pazunczyn w Sebastianowie;
2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera;
3. wyznaczył nadzorcę sądowego Roberta Głowackiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1341);
4. stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 26/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 148/2019 (5787) z dnia 01 sierpnia 2019 r. → Pozycja 39992

Dodano: 2019-08-02 08:07:44 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK