Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęURSUS S.A. w restrukturyzacji (Dobre Miasto)

Dane Upadłego

 • Upadły: URSUS S.A.
 • Adres: Fabryczna 21, 11-040 Dobre Miasto
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • KRS: 0000013785,     NIP: 7392388088,     Regon:510481080

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Artleryjska 3c, 10-165 Olsztyn
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GRp 2/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GR 5/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-02-19
 • Sędzia Komisarz: SSR Aneta Dawidziuk

Dane Doradcy Restrukturyzacyjnego

 • Imię i nazwisko: Marcin Gradowski
 • Numer licencji: 185
 • Adres: Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • Telefon: 503 145 008

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 10303. URSUS SPÓŁKA AKCYJNA w Dobrym Mieście. KRS 0000013785. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2001 r., sygn. akt V GR 5/20, V GRp 2/20. [BMSiG-9653/2020]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 r. (sygn. akt V GR 5/20):
1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika URSUS S.A. w Dobrym Mieście, KRS 0000013785,
2. na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Anetę Dawidziuk,
3. na nadzorcę sądowego wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego (nr licencji 185), 4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu tego przepisu,
5. godzina wydania postanowienia 800. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z art. 236 i 237 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Przyspieszone postępowanie układowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GRp 2/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10303

Dodano: 2020-02-25 18:05:46 przez Administrator

2020-02-19 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 10303. URSUS SPÓŁKA AKCYJNA w Dobrym Mieście. KRS 0000013785. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2001 r., sygn. akt V GR 5/20, V GRp 2/20. [BMSiG-9653/2020]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 r. (sygn. akt V GR 5/20):
1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika URSUS S.A. w Dobrym Mieście, KRS 0000013785,
2. na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Anetę Dawidziuk,
3. na nadzorcę sądowego wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego (nr licencji 185), 4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu tego przepisu,
5. godzina wydania postanowienia 800. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z art. 236 i 237 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Przyspieszone postępowanie układowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GRp 2/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10303

Pliki do pobrania

Dodano: 2020-02-25 18:05:36 przez Administrator

2019-09-09 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 46414. URSUS SPÓŁKA AKCYJNA w Lublinie. KRS 0000013785. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2001 r., sygn. akt IX GRp 8/18. [BMSiG-46249/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2019 roku, sygn. akt IX GRp 8/18, Sąd umorzył przyspieszone postępowanie układowe Ursus Spółki Akcyjnej w Lublinie. Od postanowienia tego przysługuje zażalenie, które należy wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia (art. 327 ust. 1 i 3 w zw. z art. 201 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne); osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe, uprawniona jest do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego określonym w niniejszym obwieszczeniu (art. 334 ust. 1 w zw. z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 174/2019 (5813) z dnia 09 września 2019 r. → Pozycja 46414

Dodano: 2019-09-09 17:42:02 przez Administrator

2019-04-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 21989. URSUS SPÓŁKA AKCYJNA w Lublinie. KRS 0000013785. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2001 r., sygn. akt IX GRp 8/18. [BMSiG-21235/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania restrukturyzacyjnego Ursus S.A. z siedzibą w Lublinie (sygn. akt IX GRp 8/18) został sporządzony i przekazany sędziemu komisarzowi w dniu 1 kwietnia 2019 r. spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 81/2019 (5720) z dnia 25 kwietnia 2019 r. → Pozycja 21989

Dodano: 2019-04-26 17:19:48 przez Administrator

2018-11-29 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 53252. URSUS SPÓŁKA AKCYJNA w Lublinie. KRS 0000013785. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2001r., sygn. akt IX GR 34/18. [BMSiG-52604/2018]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 7 listopada 2018 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GR 34/18 wydał postanowienie o następującej treści:
I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe URSUS Spółki akcyjnej w Lublinie ul. Frezerów 7 20-209 Lublin, nr KRS 0000013785,
II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk oraz nadzorcę sądowego w osobie Dariusza Wardy numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 248,
III. uznać, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w przyspieszonym postępowaniu układowym URSUS Spółki akcyjnej w Lublinie wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne i jest zgodnie z art. 342 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne jurysdykcją wyłączną, a przyspieszone postępowanie układowe URSUS Spółki akcyjne w Lublinie uznać za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.). Na postanowienie może być wniesione zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, przez wierzycieli w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce pobytu z dnia otwarcia postanowienia znajdowały się za granicą - w terminie 30 dni od daty dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 231/2018 (5619) z dnia 29 listopada 2018 r. → Pozycja 53252

Dodano: 2018-11-29 19:06:29 przez Administrator

2018-11-07 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 53252. URSUS SPÓŁKA AKCYJNA w Lublinie. KRS 0000013785. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2001r., sygn. akt IX GR 34/18. [BMSiG-52604/2018]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 7 listopada 2018 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GR 34/18 wydał postanowienie o następującej treści:
I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe URSUS Spółki akcyjnej w Lublinie ul. Frezerów 7 20-209 Lublin, nr KRS 0000013785,
II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk oraz nadzorcę sądowego w osobie Dariusza Wardy numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 248,
III. uznać, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w przyspieszonym postępowaniu układowym URSUS Spółki akcyjnej w Lublinie wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne i jest zgodnie z art. 342 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne jurysdykcją wyłączną, a przyspieszone postępowanie układowe URSUS Spółki akcyjne w Lublinie uznać za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.). Na postanowienie może być wniesione zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, przez wierzycieli w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce pobytu z dnia otwarcia postanowienia znajdowały się za granicą - w terminie 30 dni od daty dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 231/2018 (5619) z dnia 29 listopada 2018 r. → Pozycja 53252

Pliki do pobrania

Dodano: 2018-11-29 19:06:01 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK