Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęVDS Tomasz Sobich w upadłości likwidacyjnej (Lubartów)

Dane Upadłego

 • Upadły: VDS Tomasz Sobich
 • Adres: Nowodworska 7, 21-100 Lubartów
 • Województwo: Lubelskie
 • PESEL: 75050203994,     NIP: 7141461327,     Regon:430836100

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: IX GUp 59/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: IX GU 100/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-04-25
 • Sędzia Komisarz: SSR Katarzyna Arciszańska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Przemysław Skipor
 • Numer licencji: 734
 • Adres: Paryska 5/14, 20-854 Lublin
 • Województwo: Lubelskie
 • Telefon: 505 355 290

2019-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2913. Sobich Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VDS Tomasz Sobich w Lubartowie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarcza dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 59/18. [BMSiG-2288/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Tomasza Sobicha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VDS Tomasz Sobich w Lubartowie (sygn. akt IX GUp 59/18) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 5 września 2018 r. lista wierzytelności uzupełniona w dniu 7 września 2018 r., 22 października 2018 r., 29 października 2018 r., 15 listopada 2018 r., 26 listopada 2018 r. Listy wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko nim sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 12/2018 (5651) z dnia 17 stycznia 2019 r. → Pozycja 2913

Dodano: 2019-01-17 11:15:48 przez Administrator

2018-11-06 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 48604. Sobich Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VDS Tomasz Sobich w Lubartowie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 59/18. [BMSiG-48340/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Tomasza Sobicha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VDS Tomasz Sobich w Lubartowie (sygn. akt IX GUp 59/18) został sporządzony i złożony do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 18, opis i oszacowanie majątku wchodzącego w skład masy upadłości Tomasza Sobicha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VDS Tomasz Sobich w Lubartowie. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich sporządzeniu i ukończeniu.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 215/2018 (5603) z dnia 06 listopada 2018 r. → Pozycja 48604

Dodano: 2018-11-06 21:12:53 przez Administrator

2018-06-28 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 28211. Sobich Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VDS Tomasz Sobich w Lubartowie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 100/18. [BMSiG-27723/2018]

Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2018 r., sygn. akt IX GU 100/18, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Tomasza Sobicha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VDS Tomasz Sobich w Lubartowie, ul. Nowodworska 7, 21-100 Lubartów, numer PESEL 75050203994, numer NIP 7141461327, numer REGON 430836100. Sąd uznał postępowanie upadłościowe Tomasza Sobicha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VDS Tomasz Sobich w Lubartowie za główne postępowanie upadłościowe, w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli upadłego Tomasza Sobicha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VDS Tomasz Sobich w Lubartowie, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Arciszańskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Skipora - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 734. Postanowienie może być zaskarżone przez wierzyciela poprzez złożenie zażalenia w terminie siedmiu dni, do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, od daty ukazania się obwieszczenia, zaś w przypadku wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszenia upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 124/2018 (5512) z dnia 28 czerwca 2018 r. → Pozycja 28211

Dodano: 2018-06-30 10:05:57 przez Administrator

2018-04-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 28211. Sobich Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VDS Tomasz Sobich w Lubartowie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 100/18. [BMSiG-27723/2018]

Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2018 r., sygn. akt IX GU 100/18, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Tomasza Sobicha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VDS Tomasz Sobich w Lubartowie, ul. Nowodworska 7, 21-100 Lubartów, numer PESEL 75050203994, numer NIP 7141461327, numer REGON 430836100. Sąd uznał postępowanie upadłościowe Tomasza Sobicha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VDS Tomasz Sobich w Lubartowie za główne postępowanie upadłościowe, w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli upadłego Tomasza Sobicha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VDS Tomasz Sobich w Lubartowie, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Arciszańskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Skipora - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 734. Postanowienie może być zaskarżone przez wierzyciela poprzez złożenie zażalenia w terminie siedmiu dni, do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, od daty ukazania się obwieszczenia, zaś w przypadku wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszenia upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 124/2018 (5512) z dnia 28 czerwca 2018 r. → Pozycja 28211

Pliki do pobrania

Dodano: 2018-06-30 10:05:49 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK