Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęVF-CONCEPT Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Borownica)

Dane Upadłego

  • Upadły: VF-CONCEPT Sp. z o.o.
  • Adres: Zakładowa 5, 23-300 Borownica
  • Województwo: Lubelskie
  • KRS: 0000279477,     NIP: 7123059603,     Regon:060241145

Dane Sądu

Dane Upadłości

  • Sygnatura akt Upadłości: IX GRs 3/19
  • Sygnatura wniosku o upadłość: IX GR 49/19
  • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-08-30
  • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Kotula

Dane Doradcy Restrukturyzacyjnego

2020-03-23 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 16178. VF-CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Borownicy. KRS 0000279477. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 kwietnia 2007 r., sygn. akt IX GRs 3/19. [BMSiG-15582/2020]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 3 marca 2020 roku, wydanym w sprawie sygn. akt IX GRs 3/19, sąd umorzył postępowanie sanacyjne VF-Concept Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Borownicy. Od postanowienia tego przysługuje zażalenie, które należy wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia (art. 327 ust. 1 i 3 zw z art. 201 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne), osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe, uprawniona jest do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego określonym w niniejszym obwieszczeniu (art. 334 ust. 1 w zw. z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16178

Dodano: 2020-03-23 19:25:55 przez Administrator

2019-12-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 66453. VF-CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Borownicy. KRS 0000279477. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 kwietnia 2007 r., sygn. akt IX GRs 3/19. [BMSiG-66186/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania sanacyjnego VF-Concept spółki z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Borownicy, sygn. akt IX GRs 3/19, został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi przez zarządcę w dniu 30 września 2019 r., uzupełniony pismem z 2 października 2019 r. oraz 20 listopada 2019 r., spis wierzytelności. Spis wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko nim sprzeciw co do: - umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności - w przypadku uczestnika postępowania, - pominięcia w spisie wierzytelności - w przypadku dłużnika lub wierzyciela, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, - dłużnik może wnieść sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 246/2019 (5885) z dnia 20 grudnia 2019 r. → Pozycja 66453

Dodano: 2019-12-21 20:08:13 przez Administrator

2019-09-12 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 47142. VF-CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Borownicy. KRS 0000279477. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 kwietnia 2007 r., sygn. akt IX GR 49/19. [BMSiG-46977/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie z wniosku Beaty Góry prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Beata Góra Firma Handlowo - Usługowa MADISON Beata Góra w Starachowicach o otwarcie postępowania sanacyjnego VF-Concept Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Janowie Lubelskim (sygn. akt IX GR 49/19) postanowił:
1. otworzyć postępowanie sanacyjne VF-Concept Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Borownicy, ul. Zakładowa 5, 23-300 Janów Lubelski, numer KRS 0000279477;
2. odebrać zarząd własny dłużnikowi z tym zastrzeżeniem, że zezwolić VF-Concept Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Borownicy na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa dłużnika w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu;
3. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Małgorzaty Kotuły oraz zarządcę w osobie Leszka Jarosza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 62;
4. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 20 maja 2015 r. nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego i art. 342 ust. 1 ustawy Prawy restrukturyzacyjne, a otwarte postępowanie sanacyjne ma charakter postępowania głównego;
5. kosztami postępowania w przedmiocie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego VF-Concept Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Borownicy obciążyć dłużnika. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, a zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem tutejszego sądu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 177/2019 (5816) z dnia 12 września 2019 r. → Pozycja 47142

Dodano: 2019-09-12 18:21:10 przez Administrator

2019-08-30 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 47142. VF-CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Borownicy. KRS 0000279477. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 kwietnia 2007 r., sygn. akt IX GR 49/19. [BMSiG-46977/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie z wniosku Beaty Góry prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Beata Góra Firma Handlowo - Usługowa MADISON Beata Góra w Starachowicach o otwarcie postępowania sanacyjnego VF-Concept Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Janowie Lubelskim (sygn. akt IX GR 49/19) postanowił:
1. otworzyć postępowanie sanacyjne VF-Concept Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Borownicy, ul. Zakładowa 5, 23-300 Janów Lubelski, numer KRS 0000279477;
2. odebrać zarząd własny dłużnikowi z tym zastrzeżeniem, że zezwolić VF-Concept Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Borownicy na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa dłużnika w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu;
3. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Małgorzaty Kotuły oraz zarządcę w osobie Leszka Jarosza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 62;
4. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 20 maja 2015 r. nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego i art. 342 ust. 1 ustawy Prawy restrukturyzacyjne, a otwarte postępowanie sanacyjne ma charakter postępowania głównego;
5. kosztami postępowania w przedmiocie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego VF-Concept Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Borownicy obciążyć dłużnika. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, a zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem tutejszego sądu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 177/2019 (5816) z dnia 12 września 2019 r. → Pozycja 47142

Pliki do pobrania

Dodano: 2019-09-12 18:21:00 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK