Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęWalkowiak Regina i Walkowiak Bogdan w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Walkowiak Regina i Walkowiak Bogdan
 • Adres: ,
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 54042817193, 52090412421,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XV GU 330/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XV GU 330/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-08-20
 • Sędzia Komisarz: ASR Przemysław Rachut

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Marek Hopcia
 • Numer licencji: 143
 • Adres: Jacewo 94, 88-100 Inowrocław
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 508 100 297

2020-03-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16038. Walkowiak Regina i Walkowiak Bogdan. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 320/19. [BMSiG-15578/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Reginy Walkowiak i Bogdana Walkowiaka, nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 320/19 sporządzone zostało przez syndyka i przekazane dnia 18 lutego 2020 r. uzupełnienie listy wierzytelności Reginy Walkowiak, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16038

Dodano: 2020-03-23 09:19:00 przez Administrator

2020-01-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności


Poz. 1969. Walkowiak Regina i Walkowiak Bogdan. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 320/19. [BMSiG-1416/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Reginy Walkowiak i Bogdana Walkowiaka, nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 320/19 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane dnia 19 grudnia 2019 r. listy wierzytelności upadłych. Każdy zainteresowany może przeglądać listy wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 009/2020 (5899) z dnia 15 stycznia 2020 r. → Pozycja 1969

Dodano: 2020-01-15 10:40:52 przez Administrator

2019-09-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45514. Walkowiak Regina i Walkowiak Bogdan. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 330/19. [BMSiG-45502/2019]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 20.08.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 330/19 ogłosił upadłość Reginy Walkowiak (numer PESEL 52090412421), nieprowadzącej działalności gospodarczej, i Bogdana Walkowiaka (numer PESEL: 54042817193), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Marka Hopci (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 143) oraz Sędziego komisarza w osobie ASSR Przemysława Rauchuta; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 171/2019 (5810) z dnia 04 września 2019 r. → Pozycja 45514

Dodano: 2019-09-04 11:04:09 przez Administrator

2019-08-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45514. Walkowiak Regina i Walkowiak Bogdan. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 330/19. [BMSiG-45502/2019]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 20.08.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 330/19 ogłosił upadłość Reginy Walkowiak (numer PESEL 52090412421), nieprowadzącej działalności gospodarczej, i Bogdana Walkowiaka (numer PESEL: 54042817193), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Marka Hopci (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 143) oraz Sędziego komisarza w osobie ASSR Przemysława Rauchuta; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 171/2019 (5810) z dnia 04 września 2019 r. → Pozycja 45514

Dodano: 2019-09-04 11:04:05 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK