Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęWąsecka Emilia w upadłości likwidacyjnej (Białystok)

Dane Upadłego

 • Upadły: Wąsecka Emilia
 • Adres: , Białystok
 • Województwo: Podlaskie
 • PESEL: 91120904482,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
 • Województwo:Podlaskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 26/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 376/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-01-29
 • Sędzia Komisarz: SSR Anna Wiszenko

Dane Syndyka

2020-02-11 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7212. Wąsecka Emilia. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 376/19, VIII GUp 26/20. [BMSiG-6826/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GU 376/19, postanowieniem z dnia 29 stycznia 2020 roku ogłosił upadłość dłużnika Emilii Wąseckiej, PESEL 91120904482, zamieszkałej przy ul. Łagodnej 2 m. 48, 15-757 Białystok, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 26/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Annę Wiszenko oraz syndyka w osobie Dariusza Popławskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 627). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późniejszymi zmianami).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 028/2020 (5918) z dnia 11 lutego 2020 r. → Pozycja 7212

Dodano: 2020-02-11 10:07:44 przez Administrator

2020-01-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7212. Wąsecka Emilia. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 376/19, VIII GUp 26/20. [BMSiG-6826/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GU 376/19, postanowieniem z dnia 29 stycznia 2020 roku ogłosił upadłość dłużnika Emilii Wąseckiej, PESEL 91120904482, zamieszkałej przy ul. Łagodnej 2 m. 48, 15-757 Białystok, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 26/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Annę Wiszenko oraz syndyka w osobie Dariusza Popławskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 627). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późniejszymi zmianami).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 028/2020 (5918) z dnia 11 lutego 2020 r. → Pozycja 7212

Dodano: 2020-02-11 10:07:40 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK