Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęWernik Anna w upadłości likwidacyjnej (Ciechanów)

Dane Upadłego

 • Upadły: Wernik Anna
 • Adres: , Ciechanów
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 53101011682,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Płocku
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Tumska 4B, 09-404 Płock
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 139/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 224/20,
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-10
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

2020-07-29 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37429. Wernik Anna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 224/20, V GUp 139/20. [BMSiG-37490/2020]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 224/20, postanowieniem z dnia 10 lipca 2020 roku ogłosił upadłość Anny Wernik (PESEL 53101011682, NIP 5661391193), obejmującą likwidację jej majątku jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndyka wyznaczono w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943) - biuro Syndyka znajduje się pod adresem: ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach, na ręce Syndyka na wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 139/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4b, 09-404 Płock, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37429

Dodano: 2020-07-29 10:01:13 przez Administrator

2020-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37429. Wernik Anna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 224/20, V GUp 139/20. [BMSiG-37490/2020]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 224/20, postanowieniem z dnia 10 lipca 2020 roku ogłosił upadłość Anny Wernik (PESEL 53101011682, NIP 5661391193), obejmującą likwidację jej majątku jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndyka wyznaczono w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943) - biuro Syndyka znajduje się pod adresem: ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach, na ręce Syndyka na wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 139/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4b, 09-404 Płock, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37429

Dodano: 2020-07-29 10:01:10 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK