Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęWiewiórka Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej (Konopiska)

Dane Upadłego

 • Upadły: Wiewiórka Arkadiusz
 • Adres: , Konopiska
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 81050706054,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Częstochowie
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 73/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 16/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-13
 • Sędzia Komisarz: SSR Olga Piskorska-Zybura

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Nina Pełka
 • Numer licencji: 1427
 • Adres: Dąbrowskiego 52/1, 42-200 Częstochowa
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: +48 886 944 432

2020-07-30 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37739. Wiewiórka Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 16/20, VIII GUp 73/20. [BMSiG-37971/2020]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 16/20, ogłosił upadłość Arkadiusza Wiewiórki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 81050706054, zamieszkałego: 42-274 Konopiska, ul. Heweliusza 21. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Olgi Piskorskiej-Zybury oraz syndyka w osobie Niny Pełki, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1427. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 73/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37739

Dodano: 2020-07-30 10:23:21 przez Administrator

2020-07-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37739. Wiewiórka Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 16/20, VIII GUp 73/20. [BMSiG-37971/2020]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 16/20, ogłosił upadłość Arkadiusza Wiewiórki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 81050706054, zamieszkałego: 42-274 Konopiska, ul. Heweliusza 21. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Olgi Piskorskiej-Zybury oraz syndyka w osobie Niny Pełki, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1427. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 73/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37739

Dodano: 2020-07-30 10:23:18 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK