Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęWisła Magdalena w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Wisła Magdalena
 • Adres: ,
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 79020115447 ,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bielsku Białej
 • Wydział: VI Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 149/16
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 171/16 „of”
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-10-05
 • Sędzia Komisarz: SSR Bernadeta Różańska

Dane Syndyka

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30768. Wisła Magdalena. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 149/16 of. [BMSiG-30409/2019]

Ogłasza się, iż w toku postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Magdaleny Wisły w upadłości, numer PESEL 79020115447 (sygn. akt VI GUp 149/16 of), Syndyk sporządził i przekazał w dniu 05.06.2019 r. Sędziemu komisarzowi III Uzupełniającą Listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, Referat Upadłości, 43-300 Bielsko- -Biała ul. Bogusławskiego nr 24. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście oraz upadły na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30768

Dodano: 2019-06-12 10:46:39 przez Administrator

2019-04-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 21523. Wisła Magdalena. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 149/16 of. [BMSiG-21002/2019]

Ogłasza się, iż w toku postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Magdaleny Wisły w upadłości, numer PESEL 79020115447 (sygn. akt VI GUp 149/16 of), Syndyk sporządził i przekazał w dniu 16.04.2019 r. Sędziemu Komisarzowi II Uzupełniającą Listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy - Referat Upadłości, 43-300 Bielsko- -Biała, ul. Bogusławskiego nr 24. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście oraz upadły, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 80/2019 (5719) z dnia 24 kwietnia 2019 r. → Pozycja 21523

Dodano: 2019-04-24 11:44:01 przez Administrator

2018-12-07 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 54799. Wisła Magdalena. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 149/16 lik „of”. [BMSiG-54399/2018]

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie postępowania upadłościowego Magdaleny Wisła (nr PESEL 79020115447) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej pod sygn. akt VI GUp 149/16 lik „of” zawiadamia, zawiadamia, że został sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości położonej w Lipowej objętej KW nr BB1Z/00100888/7. Opis i oszacowanie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, i w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 237/2018 (5625) z dnia 07 grudnia 2018 r. → Pozycja 54799

Dodano: 2018-12-09 18:55:32 przez Administrator

2018-06-01 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 23319. Wisła Magdalena. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 149/16 lik „of”. [BMSiG-22748/2018]

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VI Wydział Gospodarczy, w sprawie postępowania upadłościowego Magdaleny Wisła (nr PESEL 79020115447), osoby fizycznej nieprowadzącej dzia- łalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 149/16 lik „of” zawiadamia, iż na dzień 20 czerwca 2018 r., na godzinę 1300, sala nr 56, przy ul. Bogusławskiego 24, zostało zwołanie zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu. Głosowanie odbędzie się ustnie oraz pisemnie.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 105/2018 (5493) z dnia 01 czerwca 2018 r. → Pozycja 23319

Dodano: 2018-06-02 19:56:52 przez Administrator

2018-03-26 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 12775. Wisła Magdalena. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 149/16 lik „of”. [BMSiG-12113/2018]

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie postępowania upadłościowego Magdaleny Wisła (nr PESEL 79020115447), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 149/16 lik „of” zawiadamia, iż na dzień 9 maja 2018 r., na godzinę 1000, sala nr 56, przy ul. Bogusławskiego 24, zostało zwołanie zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu. Głosowanie odbędzie się ustnie oraz pisemnie.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 60/2018 (5448) z dnia 26 marca 2018 r. → Pozycja 12775

Dodano: 2018-03-26 13:50:22 przez Administrator

2017-11-17 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 43036. Wisła Magdalena. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 149/16 lik „of”. [BMSiG-43018/2017]

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie postępowania upadłościowego Magdaleny Wisła (nr PESEL 79020115447), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 149/16 lik „of”, zawiadamia, iż na dzień 13 grudnia 2017 r., na godzinę 1200, sala nr 56, przy ul. Bogusławskiego 24 zostało zwołanie zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu. Głosowanie odbędzie się ustnie oraz pisemnie.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 223/2017 (5360) z dnia 17 listopada 2017 r. → Pozycja 43036

Dodano: 2017-11-18 07:33:37 przez Administrator

2017-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35013. Wisła Magdalena. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 149/16 lik „of”. [BMSiG-35316/2017]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Magdaleny Wisła (nr PESEL 79020115447) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 149/16 lik „of”, zawiadamia, iż w dniu 1 sierpnia 2017 r. syndyk przedłożył I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 180/2017 (5317) z dnia 18 września 2017 r. → Pozycja 35013

Dodano: 2017-09-18 17:43:26 przez Administrator

2017-03-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10715. Wisła Magdalena. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 149/16 lik „of”. [BMSiG-9993/2017]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Magdaleny Wisła (nr PESEL 79020115447) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 149/16 lik „of”, zawiadamia, iż w dniu 28 lutego 2017 r. syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10715

Dodano: 2017-03-24 22:38:38 przez Administrator

2016-11-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 28845. Wisła Magdalena. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 171/16 „of”, VI GUp 149/16. [BMSiG-29376/2016]

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 5 października 2016 r. - sygn. akt VI GU 171/16 „of” - została ogłoszona upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej - Magdaleny Wisła - numer PESEL 79020115447 w celu likwidacji majątku.
Sąd wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie 1 miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Marię Kubica. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 149/16.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 213/2016 (5098) z dnia 3 listopada 2016 r. → Pozycja 28845

Dodano: 2017-01-08 15:10:18 przez Administrator

2016-10-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 28845. Wisła Magdalena. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 171/16 „of”, VI GUp 149/16. [BMSiG-29376/2016]

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 5 października 2016 r. - sygn. akt VI GU 171/16 „of” - została ogłoszona upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej - Magdaleny Wisła - numer PESEL 79020115447 w celu likwidacji majątku.
Sąd wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie 1 miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Marię Kubica. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 149/16.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 213/2016 (5098) z dnia 3 listopada 2016 r. → Pozycja 28845

Dodano: 2017-01-08 15:10:11 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK