Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęWitko Jacek Czesław w upadłości likwidacyjnej (Zamość)

Dane Upadłego

  • Upadły: Witko Jacek Czesław
  • Adres: , Zamość
  • Województwo: Lubelskie
  • PESEL: 77012504390,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

  • Sygnatura akt Upadłości: IX GU 307/19 „of”
  • Sygnatura wniosku o upadłość: IX GU 307/19 „of”
  • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-09-17
  • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Kotuła

Dane Syndyka

2020-03-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16439. Witko Jacek Czesław. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 64/19 „of”. [BMSiG-16020/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Jacka Czesława Witko (sygn. akt IX GUp 64/19 „of”) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 28 lutego 2020 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły - o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16439

Dodano: 2020-03-25 11:20:29 przez Administrator

2019-10-11 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 52458. Witko Jacek Czesław. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 307/19 „of”. [BMSiG-52322/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 września 2019 roku ogłosił upadłość Jacka Czesława Witko, zamieszkałego w Zamościu przy ul. Lipskiej 42/17, 22-400 Zamość, PESEL 77012504390, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 307/19 „of”). Sąd uznał postepowanie upadłościowe Jacka Czesława Witko za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłego Jacka Czesława Witko, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Jacka Czesława Witko, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Małgorzaty Kotuły oraz syndyka w osobie Tomasza Kopronia, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1314.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 198/2019 (5837) z dnia 11 października 2019 r. → Pozycja 52458

Dodano: 2019-10-11 10:32:04 przez Administrator

2019-09-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 52458. Witko Jacek Czesław. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 307/19 „of”. [BMSiG-52322/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 września 2019 roku ogłosił upadłość Jacka Czesława Witko, zamieszkałego w Zamościu przy ul. Lipskiej 42/17, 22-400 Zamość, PESEL 77012504390, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 307/19 „of”). Sąd uznał postepowanie upadłościowe Jacka Czesława Witko za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłego Jacka Czesława Witko, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Jacka Czesława Witko, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Małgorzaty Kotuły oraz syndyka w osobie Tomasza Kopronia, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1314.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 198/2019 (5837) z dnia 11 października 2019 r. → Pozycja 52458

Dodano: 2019-10-11 10:31:59 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK