Włodarska Jolanta w upadłości likwidacyjnej (Płock)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Włodarska Jolanta
 • Adres: , Płock
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 43081606347
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Płocku
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Tumska 4B, 09-404 Płock
 • Województwo:Mazowieckie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 115/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 437/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-06-23
 • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Kowalska
 • Imię i nazwisko: Robert Kamiński
 • Numer licencji: 1201
 • Adres: ul. Obejście 22B, 09-400 Płock
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 502 054 284

2020-11-18 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 64004. Włodarska Jolanta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 115/20. [BMSiG-65086/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jolanty Włodarskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 43081606347), sygn. akt V GUp 115/20, Syndyk w dniu 2.11.2020 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowych i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 64004
 • Dodano: 2020-11-18 17:26:03
 • Administrator

2020-07-08 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32933. Włodarska Jolanta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 437/19, V GUp 115/20. [BMSiG-32899/2020]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 437/19, z wniosku Jolanty Włodarskiej ogłosił upadłość Jolanty Włodarskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Na Skarpie 18/1, 09-400 Płock, nr PESEL 43081606347. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym - art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich ogłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 115/20. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 131/2020 (6021) z dnia 08 lipca 2020 r. → Pozycja 32933
 • Dodano: 2020-07-08 11:08:44
 • Administrator

2020-06-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32933. Włodarska Jolanta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 437/19, V GUp 115/20. [BMSiG-32899/2020]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 437/19, z wniosku Jolanty Włodarskiej ogłosił upadłość Jolanty Włodarskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Na Skarpie 18/1, 09-400 Płock, nr PESEL 43081606347. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym - art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich ogłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 115/20. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 131/2020 (6021) z dnia 08 lipca 2020 r. → Pozycja 32933
 • Dodano: 2020-07-08 11:08:41
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK