Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęWodyński Bartłomiej Adam w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Wodyński Bartłomiej Adam
 • Adres: ,
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 49112704899,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XV GUp 124/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XV GU 315/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-08-31
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Agnieszka Bakowska
 • Numer licencji: 1102
 • Adres: ul. Południowa 9, 89-200 Małe Rudy
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 609 768 767

2019-12-02 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62082. Wodyński Bartłomiej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 124/17. [BMSiG-61996/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bartłomieja Wodyńskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie sygn. akt XV GUp 124/17, informuje, że został sporządzony i przedłożony w dniu 18 listopada 2019 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62082

Dodano: 2019-12-02 13:55:55 przez Administrator

2019-05-24 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26952. Wodyński Bartłomiej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 124/17. [BMSiG-26486/2019]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bartłomieja Wodyńskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 124/17 informuje, że sporządzony został i przedłożony do akt sprawy w dniu 30.04.2019 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 100/2019 (5739) z dnia 24 maja 2019 r. → Pozycja 26952

Dodano: 2019-05-24 10:44:47 przez Administrator

2019-05-15 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 24910. Wodyński Bartłomiej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 124/17. [BMSiG-24422/2019]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bartłomieja Wodyńskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej, w upadłości, w sprawie sygn. akt XV GUp 124/17 informuje, że sporządzony został i przedłożony do akt sprawy w dniu 26.11.2018 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 93/2019 (5732) z dnia 15 maja 2019 r. → Pozycja 24910

Dodano: 2019-05-15 11:27:17 przez Administrator

2018-10-05 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43624. Wodyński Bartłomiej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 124/17. [BMSiG-43572/2018]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bartłomieja Wodyńskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 124/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 21.08.2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego.”

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 194/2018 (5582) z dnia 05 października 2018 r. → Pozycja 43624

Dodano: 2018-10-05 10:14:04 przez Administrator

2017-09-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 34124. Wodyński Bartłomiej Adam. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 315/17. [BMSiG-34396/2017]

OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie sygn. akt XV GU 315/17 ogłosił upadłość Bartłomieja Adama Wodyńskiego (PESEL: 49112704899), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Bakowskiej (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1102), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 175/2017 (5312) z dnia 11 września 2017 r. → Pozycja 34124

Dodano: 2017-09-11 16:20:31 przez Administrator

2017-08-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 34124. Wodyński Bartłomiej Adam. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 315/17. [BMSiG-34396/2017]

OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie sygn. akt XV GU 315/17 ogłosił upadłość Bartłomieja Adama Wodyńskiego (PESEL: 49112704899), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Bakowskiej (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1102), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 175/2017 (5312) z dnia 11 września 2017 r. → Pozycja 34124

Dodano: 2017-09-11 16:20:24 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK