Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęWojtasik Anna w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Wojtasik Anna
 • Adres: ,
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 65092206587,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XV GU 371/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XV GU 371/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-07-25
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Grzegorz Floryszak
 • Numer licencji: 164
 • Adres: 900-lecia 66, 88-300 Mogilno
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 695 384 192

2020-03-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16039. Wojtasik Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 294/19. [BMSiG-15604/2020]

Sędzia komisarz w postanowieniu upadłościowym Anny Wojtasik, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 294/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 26 lutego 2020 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom, albo spóźniony, będzie odrzucony.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16039

Dodano: 2020-03-23 09:19:12 przez Administrator

2019-08-08 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41188. Wojtasik Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 371/19. [BMSiG-41335/2019]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 371/19 ogłosił upadłość Anny Wojtasik, zamieszkałej w Biskupinie (numer PESEL: 65092206587), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka Grzegorza Floryszaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 164); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 153/2019 (5792) z dnia 08 sierpnia 2019 r. → Pozycja 41188

Dodano: 2019-08-08 10:24:10 przez Administrator

2019-07-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41188. Wojtasik Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 371/19. [BMSiG-41335/2019]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 371/19 ogłosił upadłość Anny Wojtasik, zamieszkałej w Biskupinie (numer PESEL: 65092206587), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka Grzegorza Floryszaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 164); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 153/2019 (5792) z dnia 08 sierpnia 2019 r. → Pozycja 41188

Dodano: 2019-08-08 10:24:07 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK