Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęWojtczuk Gabriela w upadłości likwidacyjnej (Ząbki)

Dane Upadłego

 • Upadły: Wojtczuk Gabriela
 • Adres: , Ząbki
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 55021012426,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XVIII GUp 977/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XVIII GU 308/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-07-08
 • Sędzia Komisarz: SSR Łukasz Grzechnik

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Sławomir Andrzej Witkowski
 • Numer licencji: 6
 • Adres: Bagno 2/69, 00-112 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 606 853 385

2019-12-11 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 64106. Wojtczuk Gabriela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 977/19. [BMSiG-63954/2019]

Gabriela Wojtczuk zamieszkała w Ząbkach, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, syg. akt. XVIII GUp 977/19 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez Syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 29 listopada 2019 listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Gabrieli Wojtczuk, zamieszkałej w Ząbkach, sygn. akt XVIII GUp 977/19. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 239/2019 (5878) z dnia 11 grudnia 2019 r. → Pozycja 64106

Dodano: 2019-12-11 12:45:03 przez Administrator

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37264. Wojtczuk Gabriela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 308/19, XVIII GUp 977/19. [BMSiG-37328/2019]

Gabriela Wojtczuk zamieszkała w Ząbkach - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (XVIII GU 308/19, XVIII GUp 977/19) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GU 308/19, ogłosił upadłość dłużnika Gabrieli Wojtczuk zamieszkałej w Ząbkach (05-091) przy ul. Lotniczej 34 (PESEL: 55021012426) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą XVIII GUp 977/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt - XVIII GUp 977/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z 20 maja 2015 (Dz. Urz. UE L nr 141), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37264

Dodano: 2019-07-17 10:31:11 przez Administrator

2019-07-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37264. Wojtczuk Gabriela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 308/19, XVIII GUp 977/19. [BMSiG-37328/2019]

Gabriela Wojtczuk zamieszkała w Ząbkach - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (XVIII GU 308/19, XVIII GUp 977/19) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GU 308/19, ogłosił upadłość dłużnika Gabrieli Wojtczuk zamieszkałej w Ząbkach (05-091) przy ul. Lotniczej 34 (PESEL: 55021012426) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą XVIII GUp 977/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt - XVIII GUp 977/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z 20 maja 2015 (Dz. Urz. UE L nr 141), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37264

Dodano: 2019-07-17 10:31:07 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK