Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęWolan Anna w upadłości likwidacyjnej (Krosno)

Dane Upadłego

 • Upadły: Wolan Anna
 • Adres: , Krosno
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 65112013045,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 87/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 574/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-02-20
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Janda

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Krzysztof Marek Czekański
 • Numer licencji: 98
 • Adres: Szklarska 61, 38-400 Krosno
 • Województwo: Podkarpackie
 • Telefon: 796 613 943

2020-05-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22296. Wolan Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 87/19. [BMSiG-21948/2020]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Anny Wolan, zam.: Krosno, numer PESEL 65112013045, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, pod sygn. V GUp 87/19, sporządzone i przekazane zostały Sędziemu Komisarzowi I i II uzupełniające listy wierzytelności. Listy wierzytelności każdy zainteresowany (art. 255 ust.2 pr.up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. J. Kustronia 4. Każdy wierzyciel oraz Upadła mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr.up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu list wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. J. Kustronia 4, z podaniem sygnatury V GUp 87/19.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22296

Dodano: 2020-05-20 10:30:50 przez Administrator

2019-10-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 51050. Wolan Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 87/19. [BMSiG-50964/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Anny Wolan, zam.: Krosno, numer PESEL 65112013045, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. V GUp 87/19, sporządzona i przekazana została Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. J. Kustronia 4. Każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. J. Kustronia 4, z podaniem sygnatury V GUp 87/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 192/2019 (5831) z dnia 03 października 2019 r. → Pozycja 51050

Dodano: 2019-10-03 11:20:53 przez Administrator

2019-03-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 12143. Wolan Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 574/18, V GUp 87/19. [BMSiG-11709/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. V GU 574/18 ogłosił upadłość Anny Wolan, zam.: Krosno, numer PESEL: 65112013045, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd tymże postanowieniem wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Czekańskiego, numer licencji 98. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny być kierowane na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4, z oznaczeniem sygnatury akt V GUp 87/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 47/2018 (5686) z dnia 07 marca 2019 r. → Pozycja 12143

Dodano: 2019-03-07 13:02:01 przez Administrator

2019-02-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 12143. Wolan Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 574/18, V GUp 87/19. [BMSiG-11709/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. V GU 574/18 ogłosił upadłość Anny Wolan, zam.: Krosno, numer PESEL: 65112013045, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd tymże postanowieniem wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Czekańskiego, numer licencji 98. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny być kierowane na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4, z oznaczeniem sygnatury akt V GUp 87/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 47/2018 (5686) z dnia 07 marca 2019 r. → Pozycja 12143

Dodano: 2019-03-07 13:01:54 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK