Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęWUJCZAK Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Ostrów Wielkopolski)

Dane Upadłego

 • Upadły: WUJCZAK Sp. z o.o.
 • Adres: Wrocławska 206, 63-400 Ostrów Wielkopolski
 • Województwo: Wielkopolskie
 • KRS: 0000370592,     NIP: 6222752904,     Regon:301598310

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kaliszu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds Upadłości
 • Adres: ul. A. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz
 • Województwo:Wielkopolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GRs 6/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GR 17/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-11-06
 • Sędzia Komisarz: SSR Jadwiga Dobrowolska

Dane Doradcy Restrukturyzacyjnego

 • Imię i nazwisko: Maria Jolanta Perlińska
 • Numer licencji: 260
 • Adres: Ostrowska 28, 62-800 Kalisz
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: 609 800 412

2019-06-21 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 32996. „WUJCZAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000370592. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 listopada 2010 r., sygn. akt V GRs 6/18. [BMSiG-32416/2019]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym „WUJCZAK” Sp. z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000370592, sygn. akt V GRs 6/18, postanowieniem z dnia 5.06.2019 r. na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 987 z późn. zm.; dalej: pr.rest.) zatwierdzono spis wierzytelności złożony przez zarządcę w dniu 6.03.2018 r.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32996

Dodano: 2019-06-21 15:40:32 przez Administrator

2019-05-07 Inne

Poz. 23250. „WUJCZAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000370592. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 listopada 2010 r., sygn. akt V GRs 6/18. [BMSiG-22611/2019]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym „WUJCZAK” Sp. z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000370592, sygn. akt V GRs 6/18, postanowieniem z dnia 16.04.2019 roku na podstawie art. 101 pkt 2 Prawa restrukturyzacyjnego zmieniono spis wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym dłużnika „WUJCZAK” Sp. z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp. w ten sposób, że:
I. umieścić w spisie wierzytelności złożonym w postępowaniu sanacyjnym „WUJCZAK” sp. z o.o. w sanacji, jako wierzytelność objętą układem wierzytelność WRF Biznes Partner sp. z o.o. z s. w Kaliszu, w łącznej kwocie 11 626,22 zł, jako wierzytelność objętą z mocy prawa układem;
II. wskazać, że suma, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem, wynosi 11 626,22 zł;
III. wskazać, że wierzytelność nie jest zabezpieczona;
IV. wskazać, że wierzytelność nie jest uzależniona od warunku zawieszającego;
V. wskazać, że wierzycielowi nie przysługuje prawo potrącenia;
VI. wskazać, że w stosunku do wierzyciela nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 987 z późn. zm.; dalej: pr. rest.).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 87/2019 (5726) z dnia 07 maja 2019 r. → Pozycja 23250

Dodano: 2019-05-07 17:42:59 przez Administrator

2019-04-24 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 21685. „WUJCZAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000370592. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 listopada 2010 r., sygn. akt V GRs 6/18. [BMSiG-20962/2019]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym „WUJCZAK” Sp. z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000370592, sygn. akt V GRs 6/18, postanowieniem z dnia 29.03.2019 r. na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 987 z późn. zm.; dalej: pr.rest.) zatwierdzono spis wierzytelności złożony przez zarządcę w dniu 10.12.2018 r.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 80/2019 (5719) z dnia 24 kwietnia 2019 r. → Pozycja 21685

Dodano: 2019-04-24 19:26:17 przez Administrator

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 14705. „WUJCZAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000370592. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 listopada 2010 r., sygn. akt V GRs 6/18. [BMSiG-13927/2019]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym „WUJCZAK” Sp. z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000370592, sygn. akt V GRs 6/18, zarządca złożył dnia 6.03.2019 r. uzupełniający spis wierzytelności. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14705

Dodano: 2019-03-19 16:54:46 przez Administrator

2019-01-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 1371. „WUJCZAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000370592. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 listopada 2010 r., sygn. akt V GRs 6/18. [BMSiG-534/2019]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym „WUJCZAK” Sp. z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000370592, sygn. akt V GRs 6/18, zarządca złożył dnia 10.12.2018 r. spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych.
W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa Restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 6/2019 (5645) z dnia 9 stycznia 2019 r. → Pozycja 1371

Dodano: 2019-01-09 17:38:54 przez Administrator

2018-11-23 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 51967. „WUJCZAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000370592. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 listopada 2010 r., sygn. akt V GR 17/18, V GRs 6/18. [BMSiG-51518/2018]

Postanowieniem z dn. 6.11.2018 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GR 17/18 otworzył postępowanie sanacyjne,,WUJCZAK” Sp. z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., numer KRS: 0000370592. Pozostawiono zarząd własny dłużnikowi. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz zarządcę w osobie Marii Perlińskiej, numer licencji 260. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Postępowanie sanacyjne toczyć się będzie pod sygnaturą V GRs 6/18. Art. 237. Prawo restrukturyzacyjne
1) Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
2) O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Art. 290. Prawo restrukturyzacyjne Do zażalenia na postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania układowego przepisy art. 236 i art. 237 stosuje się odpowiednio.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 227/2018 (5615) z dnia 23 listopada 2018 r. → Pozycja 51967

Dodano: 2018-11-26 08:34:10 przez Administrator

2018-11-06 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 51967. „WUJCZAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000370592. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 listopada 2010 r., sygn. akt V GR 17/18, V GRs 6/18. [BMSiG-51518/2018]

Postanowieniem z dn. 6.11.2018 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GR 17/18 otworzył postępowanie sanacyjne,,WUJCZAK” Sp. z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., numer KRS: 0000370592. Pozostawiono zarząd własny dłużnikowi. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz zarządcę w osobie Marii Perlińskiej, numer licencji 260. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Postępowanie sanacyjne toczyć się będzie pod sygnaturą V GRs 6/18. Art. 237. Prawo restrukturyzacyjne
1) Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
2) O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Art. 290. Prawo restrukturyzacyjne Do zażalenia na postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania układowego przepisy art. 236 i art. 237 stosuje się odpowiednio.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 227/2018 (5615) z dnia 23 listopada 2018 r. → Pozycja 51967

Pliki do pobrania

Dodano: 2018-11-26 08:34:01 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK