Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęZalewski Jacek w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Zalewski Jacek
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 53122505276,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XVIII GU 703/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XVIII GU 703/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-10-30
 • Sędzia Komisarz: SSR Łukasz Grzechnik

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Agnieszka Biała
 • Numer licencji: 980
 • Adres: Wolność 7/64, 01-018 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 501 283 012

2020-03-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności


Poz. 16441. Zalewski Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1236/19. [BMSiG-16045/2020]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jacka Zalewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 1236/19), ogłasza, że w dniu 20.03.2020 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu, a także o możliwości złożenia przez każdego wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności sprzeciwu co do uznania wierzytelności, bądź w przypadku odmowy uznania wierzytelności, o możliwości złożenia sprzeciwu przez każdego, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz o możliwości złożenia sprzeciwu przez upadłego, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16441

Dodano: 2020-03-25 11:20:58 przez Administrator

2019-11-07 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 57479. Zalewski Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 703/19. [BMSiG-57387/2019]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 703/19 ogłosił upadłość Jacka Zalewskiego (PESEL 53122505276), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w mieście Warszawa przy ul. Strzeleckiego 6, kod pocztowy: 02-776, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Agnieszki Białej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Syndyk Agnieszka Biała

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 216/2019 (5855) z dnia 07 listopada 2019 r. → Pozycja 57479

Dodano: 2019-11-07 11:54:58 przez Administrator

2019-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 57479. Zalewski Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 703/19. [BMSiG-57387/2019]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 703/19 ogłosił upadłość Jacka Zalewskiego (PESEL 53122505276), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w mieście Warszawa przy ul. Strzeleckiego 6, kod pocztowy: 02-776, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Agnieszki Białej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Syndyk Agnieszka Biała

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 216/2019 (5855) z dnia 07 listopada 2019 r. → Pozycja 57479

Dodano: 2019-11-07 11:54:54 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK