Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęZamęcki Michał w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Zamęcki Michał
 • Adres: ,
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 86101412771,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 1078/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIX GU 81/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-06-19
 • Sędzia Komisarz: SSR Piotr Pełczyńsk

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Danuta Krystyna Kurkiewicz
 • Numer licencji: 124
 • Adres: Al. Jana Pawła II 78 m. 61, 00-175 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 604 410 114

2020-05-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 22335. Zamęcki Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1078/19. [BMSiG-21926/2020]

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Michała Zamęckiego, PESEL 86101412771, sygn. akt XIX GUp 1078/19, informuje o ofercie sprzedaży z wolnej ręki udziału w wysokości 1/3 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego numer 25, dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta, pozostającego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku, mieszczącego się w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 65C w Płońsku, za kwotę nie niższą niż 43.200 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych). Operat szacunkowy dostępny jest w budynku Sądu (czytelnia akt) oraz internetowo u syndyka. Regulamin sprzedaży dostępny jest u syndyka: danuta.kurkiewicz@op.pl (tel. 604 410 114).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22335

Dodano: 2020-05-20 20:15:17 przez Administrator

2020-02-28 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 11062. Zamęcki Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1078/19. [BMSiG-10576/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Michała Zamęckiego (PESEL 86101412771), został ukończony i przekazany Sędziemu komisarzowi w dniu 27 września 2019 r. (data prezentaty złożenia na biurze podawczym tut. Sądu) opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości składnika majątkowego: udziału w wysokości 1/3 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego numer 25, dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta, pozostającego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku, mieszczącego się w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 65C w Płońsku, w woj. mazowieckim, który to budynek jest ujawniony w Księdze Wieczystej PL1L/00048001/6. Każdy zainteresowany może opis i oszacowanie oglądać w czytelni Sądu i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty na opis i oszacowanie, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt XIX GUp 1078/19.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 041/2020 (5931) z dnia 28 lutego 2020 r. → Pozycja 11062

Dodano: 2020-02-28 18:11:49 przez Administrator

2020-02-06 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 6311. Zamęcki Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1078/19. [BMSiG-5758/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Michała Zamęckiego (PESEL 86101412771) został ukończony i złożony do akt opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości składnika majątkowego: udziału w wysokości 1/3 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego numer 25, dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta, pozostającego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku, mieszczącego się w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 65C w Płońsku, w woj. mazowieckim, który to budynek jest ujawniony w Księdze Wieczystej PL1L/00048001/6. Każdy zainteresowany może opis i oszacowanie oglądać w czytelni Sądu i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty na opis i oszacowanie - na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt XIX GUp 1078/19.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 025/2020 (5915) z dnia 06 lutego 2020 r. → Pozycja 6311

Dodano: 2020-02-06 19:19:22 przez Administrator

2019-07-02 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 34454. Zamęcki Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 81/19, XIX GUp 1078/19. [BMSiG-34137/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 r., sygn. akt XIX GU 81/19, ogłosił upadłość MICHAŁA ZAMĘCKIEGO, PESEL 86101412771, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 1078/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1078/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 124). Uznano postępowanie upadłościowe Michała Zamęckiego za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 126/2019 (5765) z dnia 02 lipca 2019 r. → Pozycja 34454

Dodano: 2019-07-02 11:13:48 przez Administrator

2019-06-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 34454. Zamęcki Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 81/19, XIX GUp 1078/19. [BMSiG-34137/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 r., sygn. akt XIX GU 81/19, ogłosił upadłość MICHAŁA ZAMĘCKIEGO, PESEL 86101412771, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 1078/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1078/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 124). Uznano postępowanie upadłościowe Michała Zamęckiego za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 126/2019 (5765) z dnia 02 lipca 2019 r. → Pozycja 34454

Dodano: 2019-07-02 11:13:44 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK