Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęZielińska Halina i Zieliński Leszek w upadłości likwidacyjnej (Giżycko)

Dane Upadłego

 • Upadły: Zielińska Halina i Zieliński Leszek
 • Adres: , Giżycko
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • PESEL: 50062916315,53040319409,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Artleryjska 3c, 10-165 Olsztyn
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp „of” 94/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU „of” 106/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-08-06
 • Sędzia Komisarz: SSR Katarzyna Kwaterkiewicz

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Dariusz Adam Bzdyra
 • Numer licencji: 718
 • Adres: Mazurska 11/7-8, 10-519 Olsztyn
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • Telefon: (89)535 3933

2020-07-29 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 37503. Zielińska Halina i Zieliński Leszek. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 94/19. [BMSiG-37468/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Haliny Zielińskiej i Leszka Zielińskiego, osób fizyczych nieprowadzących działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 94/19, syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać na czytelni akt Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 44, pokój 52, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, tel. 89 52 30 105, lub zasięgnąć informacji telefonicznie pod numerem 89 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu list sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37503

Dodano: 2020-07-29 10:20:39 przez Administrator

2019-08-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42931. Zielińska Halina i Zieliński Leszek. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 106/19, V GUp „of” 94/19. [BMSiG-42863/2019]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 106/19):
I. 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Haliny Zielińskiej, zamieszkałej w Giżycku, ul. Nowowiejska 29 m. 30, PESEL 53040319409, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Katarzynę Kwaterkiewicz,
5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Dariusza Bzdyrę (nr licencji 718),
II. 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Leszka Zielińskiego zamieszkałego w Giżycku, ul. Nowowiejska 29 m. 30, PESEL 50062916315, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Katarzynę Kwaterkiewicz,
5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Dariusza Bzdyrę (nr licencji 718). Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 94/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 160/2019 (5799) z dnia 20 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42931

Dodano: 2019-08-20 11:16:30 przez Administrator

2019-08-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42931. Zielińska Halina i Zieliński Leszek. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 106/19, V GUp „of” 94/19. [BMSiG-42863/2019]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 106/19):
I. 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Haliny Zielińskiej, zamieszkałej w Giżycku, ul. Nowowiejska 29 m. 30, PESEL 53040319409, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Katarzynę Kwaterkiewicz,
5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Dariusza Bzdyrę (nr licencji 718),
II. 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Leszka Zielińskiego zamieszkałego w Giżycku, ul. Nowowiejska 29 m. 30, PESEL 50062916315, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Katarzynę Kwaterkiewicz,
5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Dariusza Bzdyrę (nr licencji 718). Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 94/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 160/2019 (5799) z dnia 20 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42931

Dodano: 2019-08-20 11:16:26 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK