AGROPOMMERN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-04-29. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym "AGROPOMMERN" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej we Wrześnicy, sygn. akt VII GUp 10/13, w dniu 19 kwietnia 2013 r. postanowił umorzyć postępowanie upadłościowe "AGROPOMMERN" Spółki z o.o. we Wrześnicy. MSiG Rocznik 2013 → Numer 83/2013 (4200) z 29 kwietnia 2013 r. → Pozycja 5917
 • Dodano: 2014-08-21 19:24:58
 • Administrator

AGROPOMMERN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-03-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 13 marca 2013 r., sygn. akt VII GU 24/13, postanowił: 1. ogłosić upadłość "Agropommern" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrześnicy, obejmującą likwidację majątku; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Jerzego Kowalskiego na syndyka; 6. postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 10/13. MSiG Rocznik 2013 → Numer 55/2013 (4172) z 19 marca 2013 r. → Pozycja 3791
 • Dodano: 2014-08-21 19:22:26
 • Administrator

AGROPOMMERN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-03-13. Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 13 marca 2013 r., sygn. akt VII GU 24/13, postanowił: 1. ogłosić upadłość "Agropommern" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrześnicy, obejmującą likwidację majątku; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Jerzego Kowalskiego na syndyka; 6. postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 10/13.
 • Dodano: 2014-08-21 19:21:57
 • Administrator

Meblo-Styl Agnieszka Dobosz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-08-29. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Agnieszki Dobosz z Barwic, sygn. akt VII GUp 11/13, ogłasza na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1112, ze zm.), że nadzorca sądowy sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2013 → Numer 167/2013 (4284) z 29 sierpnia 2013 r. → Pozycja 12252
 • Dodano: 2014-08-21 19:17:33
 • Administrator

Meblo-Styl Agnieszka Dobosz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-06-25. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Agnieszki Dobosz z Barwic z możliwością zawarcia układu, sygn. akt VII GUp 11/13, ogłasza na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 poz. 1112 ze zm.), że nadzorca sądowy sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2013 → Numer 121/2013 (4238) z 25 czerwca 2013 r. → Pozycja 9004
 • Dodano: 2014-08-21 19:16:52
 • Administrator

Meblo-Styl Agnieszka Dobosz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-04-09. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 2 kwietnia 2013 r., sygn. akt VII GU 25/13, postanowił: 1) ogłosić upadłość Agnieszki Dobosz z Barwic z możliwością zawarcia układu; 2) pozostawić zarząd nad majątkiem upadłemu; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"; 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza oraz Andrzeja Wojtalika na nadzorcę sądowego; 6) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygn. akt VII GUp 11/13. MSiG Rocznik 2013 → Numer 69/2013 (4186) z 9 kwietnia 2013 r. → Pozycja 4855
 • Dodano: 2014-08-21 19:16:09
 • Administrator

Meblo-Styl Agnieszka Dobosz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-04-02. Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 2 kwietnia 2013 r., sygn. akt VII GU 25/13, postanowił: 1) ogłosić upadłość Agnieszki Dobosz z Barwic z możliwością zawarcia układu; 2) pozostawić zarząd nad majątkiem upadłemu; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"; 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza oraz Andrzeja Wojtalika na nadzorcę sądowego; 6) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygn. akt VII GUp 11/13.
 • Dodano: 2014-08-21 19:15:44
 • Administrator

Wytwórnia Aparatury Mleczarskiej Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-06-12. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 4 czerwca 2013 r., sygn. akt VII GU 42/13, postanowił: 1. ogłosić upadłość Wytwórni Aparatury Mleczarskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sianowie, obejmującą likwidację majątku; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"; 3. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza; 4. wyznaczyć Adama Gzyla na syndyka; 5. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt VII GUp 12/13. MSiG Rocznik 2013 → Numer 112/2013 (4229) z 12 czerwca 2013 r. → Pozycja 8247
 • Dodano: 2014-08-21 19:14:17
 • Administrator

Wytwórnia Aparatury Mleczarskiej Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-06-04. Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 4 czerwca 2013 r., sygn. akt VII GU 42/13, postanowił: 1. ogłosić upadłość Wytwórni Aparatury Mleczarskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sianowie, obejmującą likwidację majątku; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"; 3. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza; 4. wyznaczyć Adama Gzyla na syndyka; 5. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt VII GUp 12/13.
 • Dodano: 2014-08-21 19:13:52
 • Administrator

Wytwórnia Aparatury Mleczarskiej Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2014-06-12. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Wytwórnia Aparatury Mleczarskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt VII GUp 12/13, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności upadłego. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2014 → Numer 113/2014 (4492) z 12 czerwca 2014 r. → Pozycja 7790
 • Dodano: 2014-08-21 19:13:05
 • Administrator

Wytwórnia Aparatury Mleczarskiej Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-12-09. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Wytwórni Aparatury Mleczarskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sianowie, sygn. akt VII GUp 12/13, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności upadłego. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2013 → Numer 243/2013 (4360) z 9 grudnia 2013 r. → Pozycja 17588
 • Dodano: 2014-08-21 19:12:33
 • Administrator

Wytwórnia Aparatury Mleczarskiej Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2014-02-03. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Wytwórni Aparatury Mleczarskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sygn. akt VII GUp 12/13, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2014 → Numer 22/2014 (4401) z 3 lutego 2014 r. → Pozycja 1243
 • Dodano: 2014-08-21 19:11:58
 • Administrator

Promontex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-06-13. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2013 r.: 1. ogłosił upadłość "PROMONTEX" Spółka z o.o. w Koszalinie, obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"; 3. wyznaczył SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza oraz Stanisława Basaka na syndyka; 4. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VII GUp 14/13. MSiG Rocznik 2013 → Numer 113/2013 (4230) z 13 czerwca 2013 r. → Pozycja 8326
 • Dodano: 2014-08-21 19:10:34
 • Administrator

Promontex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-06-05. Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2013 r.: 1. ogłosił upadłość "PROMONTEX" Spółka z o.o. w Koszalinie, obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"; 3. wyznaczył SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza oraz Stanisława Basaka na syndyka; 4. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VII GUp 14/13.
 • Dodano: 2014-08-21 19:10:09
 • Administrator

Promontex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2014-04-25. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego PROMONTEX Spółki z o.o. w Koszalinie (sygn. akt VII GUp 14/13) ogłasza, że syndyk sporządził listę uzupełniającą wierzytelności upadłego nr 3. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, Koszalin. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2014 → Numer 80/2014 (4459) z 25 kwietnia 2014 r. → Pozycja 5037
 • Dodano: 2014-08-21 19:09:29
 • Administrator

Promontex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2014-04-03. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego PROMONTEX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie, sygn. akt VII GUp 14/13, ogłasza, na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1112, ze zm.), że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 2. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2014 → Numer 65/2014 (4444) z 3 kwietnia 2014 r. → Pozycja 3967
 • Dodano: 2014-08-21 19:08:52
 • Administrator

Promontex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2014-02-04. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego PROMONTEX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie, sygn. akt VII GUp 14/13, ogłasza na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1112, ze zm.), że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2014 → Numer 23/2014 (4402) z 4 lutego 2014 r. → Pozycja 1304
 • Dodano: 2014-08-21 19:08:18
 • Administrator

Promontex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-09-06. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego PROMONTEX Spółki z o.o. w Koszalinie (sygn. akt VII GUp 14/13) ogłasza, że syndyk sporządził listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, Koszalin. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2013 → Numer 173/2013 (4290) z 6 września 2013 r. → Pozycja 12619
 • Dodano: 2014-08-21 19:07:42
 • Administrator

Promontex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2014-08-05. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego "PROMONTEX" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, sygn. akt VII GUp 14/13, zawiadamia, na podstawie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 z późn. zm.), że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Wyłożony plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG Rocznik 2014 → Numer 150/2014 (4529) z 5 sierpnia 2014 r. → Pozycja 10635
 • Dodano: 2014-08-21 19:07:00
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-07-08. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 lipca 2013 r.: 1) ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, obejmującą likwidację majątku, 2) wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", 3) wzywa osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4) wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza, 5) wyznaczył Romana Sierackiego na syndyka, 6) postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VII GUp 16/13. MSiG Rocznik 2013 → Numer 130/2013 (4247) z 8 lipca 2013 r. → Pozycja 9661
 • Dodano: 2014-08-21 18:57:16
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-07-01. Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 lipca 2013 r.: 1) ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, obejmującą likwidację majątku, 2) wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", 3) wzywa osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4) wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza, 5) wyznaczył Romana Sierackiego na syndyka, 6) postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VII GUp 16/13.
 • Dodano: 2014-08-21 18:56:53
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2014-05-19. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Świdwinie w likwidacji, sygn. akt VII GUp 16/13, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi szóstą uzupełniającą listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2014 → Numer 95/2014 (4474) z 19 maja 2014 r. → Pozycja 6193
 • Dodano: 2014-08-21 18:54:59
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2014-05-09. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Świdwinie w likwidacji, sygn. akt VII GUp 16/13, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi piątą uzupełniającą listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2014 → Numer 89/2014 (4468) z 9 maja 2014 r. → Pozycja 5709
 • Dodano: 2014-08-21 18:54:23
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-12-03. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Świdwinie w likwidacji, sygn. akt VII GUp 16/13, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi pierwszą i drugą uzupełniającą listę wierzytelności upadłego. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2013 → Numer 237/2013 (4354) z 3 grudnia 2013 r. → Pozycja 17191
 • Dodano: 2014-08-21 18:53:50
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-10-29. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Świdwinie w likwidacji, sygn. akt VII GUp 16/13, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2013 → Numer 210/2013 (4327) z 29 października 2013 r. → Pozycja 15184
 • Dodano: 2014-08-21 18:53:15
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2014-03-19. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Świdwinie w likwidacji, sygn. akt VII GUp 16/13, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi czwartą uzupełniającą listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2014 → Numer 54/2014 (4433) z 19 marca 2014 r. → Pozycja 3226
 • Dodano: 2014-08-21 18:52:39
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2014-03-04. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Świdwinie w likwidacji, sygn. akt VII GUp 16/13, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi trzecią uzupełniającą listę wierzytelności upadłego. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2014 → Numer 43/2014 (4422) z 4 marca 2014 r. → Pozycja 2548
 • Dodano: 2014-08-21 18:52:03
 • Administrator

"Agencja Fregata" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2014-04-22. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego "Agencja Fregata" Spółki z o.o. w Kołobrzegu (sygn. akt VII GUp 17/13) ogłasza, że syndyk sporządził listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2014 → Numer 77/2014 (4456) z 22 kwietnia 2014 r. → Pozycja 4854
 • Dodano: 2014-08-21 18:50:44
 • Administrator

"Agencja Fregata" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-07-25. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 18 lipca 2013 r., sygn. akt VII GU 64/13, postanowił: 1. ogłosić upadłość "Agencji Fregata" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu, obejmującą likwidację majątku; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza oraz Jerzego Kowalskiego na syndyka; 5. postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygn. akt VII GUp 17/13. MSiG Rocznik 2013 → Numer 143/2013 (4260) z 25 lipca 2013 r. → Pozycja 10703
 • Dodano: 2014-08-21 18:50:05
 • Administrator

"Agencja Fregata" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-07-18. Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 18 lipca 2013 r., sygn. akt VII GU 64/13, postanowił: 1. ogłosić upadłość "Agencji Fregata" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu, obejmującą likwidację majątku; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza oraz Jerzego Kowalskiego na syndyka; 5. postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygn. akt VII GUp 17/13.
 • Dodano: 2014-08-21 18:49:43
 • Administrator

PUH Anna Mikłaszewicz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2014-05-30. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anny Judyty Mikłaszewicz z Koszalina, sygn. akt VII GUp 18/13, ogłasza na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.), że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 2. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2014 → Numer 104/2014 (4483) z 30 maja 2014 r. → Pozycja 7020
 • Dodano: 2014-08-21 18:48:42
 • Administrator

PUH Anna Mikłaszewicz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 19 lipca 2013 r., sygn. akt VII GU 63/13, postanowił: 1. ogłosić upadłość Anny Judyty Mikłaszewicz z Koszalina, obejmującą likwidację majątku; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Stanisława Ruszkowskiego na syndyka; 6. postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygn. akt VII GUp 18/13. MSiG Rocznik 2013 → Numer 144/2013 (4261) z 26 lipca 2013 r. → Pozycja 10779
 • Dodano: 2014-08-21 18:48:07
 • Administrator

PUH Anna Mikłaszewicz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-07-19. Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 19 lipca 2013 r., sygn. akt VII GU 63/13, postanowił: 1. ogłosić upadłość Anny Judyty Mikłaszewicz z Koszalina, obejmującą likwidację majątku; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Stanisława Ruszkowskiego na syndyka; 6. postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygn. akt VII GUp 18/13.
 • Dodano: 2014-08-21 18:47:44
 • Administrator

PUH Anna Mikłaszewicz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2014-03-13. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anny Judyty Mikłaszewicz z Koszalina, sygn. akt VII GUp 18/13, ogłasza na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.), że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2014 → Numer 50/2014 (4429) z 13 marca 2014 r. → Pozycja 2979
 • Dodano: 2014-08-21 18:46:59
 • Administrator

PUH Anna Mikłaszewicz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-11-06. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anny Judyty Mikłaszewicz z Koszalina, sygn. akt VII GUp 18/13, ogłasza na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 1112 ze zm.), że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2013 → Numer 215/2013 (4332) z 6 listopada 2013 r. → Pozycja 15564
 • Dodano: 2014-08-21 18:46:27
 • Administrator

Usługi Projektowo-Budowlane Arkadiusz Kot w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2014-06-26. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Arkadiusza Kota (sygn. akt VII GUp 19/13) zawiadamia, że syndyk przedłożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, Koszalin, pokój 11, i ewentualnie wnieść przeciwko planowi zarzuty w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia. MSiG Rocznik 2014 → Numer 122/2014 (4501) z 26 czerwca 2014 r. → Pozycja 8436
 • Dodano: 2014-08-21 18:45:02
 • Administrator

Usługi Projektowo-Budowlane Arkadiusz Kot w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-10-24. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Arkadiusza Kota (sygn. akt VII GUp 19/13) ogłasza, że syndyk sporządził listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2013 → Numer 207/2013 (4324) z 24 października 2013 r. → Pozycja 14970
 • Dodano: 2014-08-21 18:44:23
 • Administrator

Usługi Projektowo-Budowlane Arkadiusz Kot w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-07-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 19 lipca 2013 r., sygn. akt VII GU 103/12, postanowił: 1. ogłosić upadłość Arkadiusza Kota ze Złocieńca, obejmującą likwidację majątku; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"; 3. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza oraz Stanisława Ruszkowskiego na syndyka; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 19/13. MSiG Rocznik 2013 → Numer 144/2013 (4261) z 26 lipca 2013 r. → Pozycja 10780
 • Dodano: 2014-08-21 18:43:50
 • Administrator

Usługi Projektowo-Budowlane Arkadiusz Kot w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-07-19. Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 19 lipca 2013 r., sygn. akt VII GU 103/12, postanowił: 1. ogłosić upadłość Arkadiusza Kota ze Złocieńca, obejmującą likwidację majątku; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"; 3. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza oraz Stanisława Ruszkowskiego na syndyka; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 19/13.
 • Dodano: 2014-08-21 18:43:27
 • Administrator

PB "Budimert-Bis" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2014-04-25. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego PB "Budimert-Bis" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie, sygn. akt VII GUp 20/13, ogłasza na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 1112 ze zm.), że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniająca listę wierzytelności nr 3. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2013 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2014 → Numer 80/2014 (4459) z 25 kwietnia 2014 r. → Pozycja 5050
 • Dodano: 2014-08-21 18:42:18
 • Administrator

PB "Budimert-Bis" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2014-01-15. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Budowlanego "Budimert-Bis" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie, sygn. akt VII GUp 20/13, zawiadamia na podstawie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.), że został sporządzony pierwszy częściowy plan podziału funduszów masy upadłości, obejmujący wierzytelności kategorii I i II. Wyłożony plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG Rocznik 2014 → Numer 9/2014 (4388) z 15 stycznia 2014 r. → Pozycja 443
 • Dodano: 2014-08-21 18:41:44
 • Administrator

PB "Budimert-Bis" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-12-10. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego PB "Budimert-Bis" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie, sygn. akt VII GUp 20/13, ogłasza na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.), że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniająca listę wierzytelności nr 2. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2013 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2013 → Numer 244/2013 (4361) z 10 grudnia 2013 r. → Pozycja 17707
 • Dodano: 2014-08-21 18:41:03
 • Administrator

PB "Budimert-Bis" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-11-25. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego PB "Budimert-Bis" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie, sygn. akt VII GUp 20/13, ogłasza na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1112 ze zm.), że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniająca listę wierzytelności nr 1. Listę wierzytelności można przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2013 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2013 → Numer 229/2013 (4346) z 25 listopada 2013 r. → Pozycja 16622
 • Dodano: 2014-08-21 18:40:27
 • Administrator

PB "Budimert-Bis" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-10-30. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego PB "Budimert-Bis" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie, sygn. akt VII GUp 20/13, ogłasza na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1112 ze zm.), że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2013 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2013 → Numer 211/2013 (4328) z 30 października 2013 r. → Pozycja 15252
 • Dodano: 2014-08-21 18:39:05
 • Administrator

PB "Budimert-Bis" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-08-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 8 sierpnia 2013 r., sygn. akt VII GU 58/13, postanowił: 1. ogłosić upadłość PB "BUDIMERT-BIS" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, obejmującą likwidację majątku; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza oraz Andrzeja Wojtalika na syndyka; 5. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt VII GUp 20/13. MSiG Rocznik 2013 → Numer 158/2013 (4275) z 16 sierpnia 2013 r. → Pozycja 11696
 • Dodano: 2014-08-21 18:38:31
 • Administrator

PB "Budimert-Bis" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-08-08. Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 8 sierpnia 2013 r., sygn. akt VII GU 58/13, postanowił: 1. ogłosić upadłość PB "BUDIMERT-BIS" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, obejmującą likwidację majątku; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza oraz Andrzeja Wojtalika na syndyka; 5. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt VII GUp 20/13.
 • Dodano: 2014-08-21 18:38:00
 • Administrator

Martex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2014-01-20. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego "Martex" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Kaliszu Pomorskim, sygn. akt VII GUp 21/13, ogłasza na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.), że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2014 → Numer 12/2014 (4391) z 20 stycznia 2014 r. → Pozycja 624
 • Dodano: 2014-08-21 18:36:38
 • Administrator

Martex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2014-02-14. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego "MARTEX" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Kaliszu Pomorskim, sygn. akt VII GUp 21/13, ogłasza na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.), że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG Rocznik 2014 → Numer 31/2014 (4410) z 14 lutego 2014 r. → Pozycja 1799
 • Dodano: 2014-08-21 18:36:07
 • Administrator

Martex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-08-19. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, z dnia 8 sierpnia 2013 r.: 1. ogłoszono upadłość MARTEX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu Pomorskim obejmującą likwidację majątku upadłego (sygn. akt VII GU 66/13); 2. wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"; 3. wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Dziadczyka oraz syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Sondeja; 5. podaje do publicznej wiadomości o ogłoszeniu upadłości przez obwieszczenie w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" oraz dzienniku "Głos Koszaliński"; 6. prowadzić postępowanie pod sygnaturą akt VII GUp 21/13. MSiG Rocznik 2013 → Numer 159/2013 (4276) z 19 sierpnia 2013 r. → Pozycja 11745
 • Dodano: 2014-08-21 18:35:29
 • Administrator

Martex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2013-08-08. Ogłoszenie upadłości
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, z dnia 8 sierpnia 2013 r.: 1. ogłoszono upadłość MARTEX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu Pomorskim obejmującą likwidację majątku upadłego (sygn. akt VII GU 66/13); 2. wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"; 3. wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Dziadczyka oraz syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Sondeja; 5. podaje do publicznej wiadomości o ogłoszeniu upadłości przez obwieszczenie w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" oraz dzienniku "Głos Koszaliński"; 6. prowadzić postępowanie pod sygnaturą akt VII GUp 21/13.
 • Dodano: 2014-08-21 18:35:02
 • Administrator
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK