Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych Adres: ul. Poznańska 16  53-630 Wrocław Województwo: Dolnośląskie

Przewodniczący: SSR Jarosław Horobiowski Tel: (71) 33 48 230, 234, 239, 247 Fax: (71) 33 48 235
 

Lista postępowań

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014