Wydział: Wydział V Gospodarczy Adres: ul. Dąbrowskiego 27  33-100 Tarnów Województwo: Małopolskie
Przewodniczący: SSR Małgorzata Kryplewska Baran Tel: (014) 688-75-37 Fax: (014) 688-75-37

Lista postępowań

2023

2022