Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Adres: ul. Czerniakowska 100  00-454 Warszawa Województwo: Mazowieckie

Przewodniczący: SSR Marcin Krawczyk Tel: (22) 334 1392 Fax: (22) 44 00 710
 

Lista postępowań

2019

2018