Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Adres: Czerniakowska 100A  00-454 Warszawa Województwo: Mazowieckie
Przewodniczący: SSR Kamila Wasilewska Tel: 22 33 41 365

Lista postępowań

2024

2023