Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Adres: Czerniakowska 100A  00-454 Warszawa Województwo: Mazowieckie
Przewodniczący: SSR Aneta Kaftańska Tel: 22 33 41 424

Lista postępowań

2022

2021

2020

2019