Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Wydział: VI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych Adres: ul. Piekarnicza 10  80-126 Gdańsk Województwo: Pomorskie
Tel: (58) 32-13-860 Fax: (58) 32-13-863

Lista postępowań

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015