Sąd Rejonowy w Gliwicach

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych Adres: ul. Powstańców Warszawy 23  44-101 Gliwice Województwo: Śląskie

Przewodniczący: SSR Gizela Jamróz Tel: (32) 33 87 758 Fax: (32) 33 87 749
 

Lista postępowań

2020

2019

2018

2017

2016

2015